Innbyggerundersøkelsen 2021

Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den gir et bilde av innbyggernes vurdering av offentlige tjenester og om tilliten til politikere og forvaltningen. I tillegg sier undersøkelsen noe om innbyggernes tilfredshet med tilværelsen, Norge og med egen kommune.

Oppdatert

Om innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen sendes ut til 40 000 nordmenn – 8000 som brev i posten og 32 000 brev digitalt. Innbyggerundersøkelsen blir gjennomført annethvert år, og dette er den sjette gangen undersøkelsen gjennomføres. Norsk Gallup har på oppdrag fra DFØ ansvar for å sende ut undersøkelsen og ta imot svarene.

Hvordan brukes undersøkelsen? 

Resultatene av innbyggerundersøkelsen skal brukes som en del av kunnskapsgrunnlaget til forvaltningen i arbeidet med å forbedre statlige og kommunale tjenester. I tillegg er det viktig for forvaltningen å få et godt bilde av flere aspekter av hvordan innbyggerne trives med å bo i Norge, men også mer spesifikt i kommunen du bor i. 

I år vil vi fokusere enda mer på tillit til offentlige myndigheter, som en del av et internasjonalt samarbeid med OECD. Dette vil gi grunnlag for å sammenligne holdningene til norske innbyggere med innbyggere i andre land. Dataene fra innbyggerundersøkelsen brukes også i forskning.

  • Norsk Gallup assisterer DFØ i datainnsamlingen. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, og dine svar er konfidensielle. I alle data som kommer inn vil navnet ditt bli erstattet av et nummer. Koblingen mellom navnet ditt og spørreskjemaet vil bli slettet den 30. november 2021. Det vil altså ikke være mulig å spore svar til enkeltindivider etter denne datoen. Fram til da kan du når som helst trekke deg fra undersøkelsen og kreve at opplysningene blir fjernet.

    Utvalget er hentet fra Folkeregisteret. Deltakelse i undersøkelsen innebærer samtykke til behandling av dine personopplysninger. Du kan kontakte DFØs personvernombud på e-post personvern@dfo.no.

Når kommer resultatene?

Etter innsamling og analyse vil DFØ presentere resultatene i løpet av siste halvdel av 2021.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til undersøkelsen eller utfyllingen av skjemaet, kontakt Norsk Gallup på e-post: gallup-undersokelse@tns-gallup.no.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innbyggerundersøkelsen? Ta kontakt med

Fant du det du lette etter?