Kompetanseslipp - DFØ presenterer nye digitale kompetansetilbud for ledere og medarbeidere i staten

Om arrangementet

DFØ tilbyr kompetansetjenester og -tiltak på sentrale temaer som de fleste av oss som jobber i staten trenger kompetanse på. Dette gjelder blant annet kunnskap, ferdigheter og holdninger til å utøve vår rolle som statsansatt i tråd med krav og forventninger nedfelt i bl.a. lover, instrukser, regelverk og retningslinjer. Vi inviterer til kompetanseslipp, hvor du vil få innblikk i både nye og eksisterende kompetansetilbud som du kan ta i bruk.

Se opptak

Videoen presenterer innblikk i nye digitale kurs på DFØs Læringsplattformen det siste året. I tillegg vises andre kompetansetilbud innen styring, ledelse og arbeidsgiverrollen. Og en samlet oversikt over tverrgående kompetansetilbud i staten, utviklet av andre statlige virksomheter. Til slutt erfaringsdeling om gode læringsløp og inspirasjon for å kunne tilby mer praksisnære og relevante kurs for din virksomhet.

Program

Velkommen ved statens personaldirektør, Gisle Norheim

Del 1: Nye digitale kompetansetilbud på Læringsplattformen 

 • Digitalt kurs i arbeidsgiverrollen og medbestemmelse i omstilling ved seniorrådgiver Ole Martin Vatvedt, DFØ
 • Digitalt kurs i etatsstyring ved seniorrådgiver Anette P. Simonsen, DFØ
 • Digitalt kurs i medarbeiderutviklingsprogram for ansatte gjennom Traineeprogrammet i staten ved DFØ ved seniorrådgiver Ragnhild Aamodt Grønlie, DFØ
 • Digitalt kurs i mentorrollen ved DFØ ved seniorrådgiver Ragnhild Aamodt Grønlie, DFØ
 • Guide for deg som skal lage god e-læring ved DFØ ved seniorrådgiver Bo Kristian Olsen, DFØ
 • Digitalt kurs for nye ledere i staten ved seniorrådgiver Per-Christian Harr, DFØ
 • Digitalt kurs i journalføring og arkivering ved rådgiver Rebekka Rostrup, Arkivverket
 • Samlet oversikt over tverrgående kompetansetilbud i staten ved seniorrådgiver Hanne Jacobsen, DFØ

Del 2 Vidt utvalg av våre kompetansetjenester innen styring, ledelse og arbeidsgiverrollen

 • DFØs rolle i kompetanseutvikling i staten ved Cathrine Haugene Ljoså, seksjonsleder, DFØ
 • Kompetansetjenester for ledere og ledergrupper ved Kristin Lundtveit, seniorrådgiver, DFØ
 • Kompetansetjenester på styringsområdet seniorrådgiver Anette P. Simonsen, DFØ
 • Kompetansetjenester på arbeidsgiverområdet rådgiver Malin Ruud Andersen og seniorrådgiver Christina Volen, DFØ

Del 3 Bli inspirert til å lage gode læringsløp 

 • Hvordan gjøre DFØs kompetansetilbud mer praksisnære og relevante for din virksomhet? – samtale mellom Ragnhild Aamodt Grønlie, Bo Kristian Olsen og Sanja K. Skaar, seniorrådgivere, DFØ
 • Hvordan jobber Statens vegvesen med å lage gode læringsløp og ta ny kunnskap i bruk ved seksjonssjef Karianne Dannevig Demarteau, Statens vegvesen

Nye digitale tilbud som kommer ved DFØ

Takk for nå!

Sted

Deichmansalen
Deichman Bjørvika
Norge

Dato
09. jun. 2022 kl. 08.3011.30
Påmeldingsfrist
Kontaktperson fag
Bo Kristian Olsen
BoKristian.Olsen@dfo.no 938 85 908

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord