DFØ Innsikt for HR og lønn – nyheter og oppdateringer

Vi jobber hele tiden med å forbedre rapportverktøyet Innsikt for HR og lønn. Les om ny funksjonalitet og oppdateringer på vei som gjelder for både ledere og fagbrukere.

Sidegjøremål

Vi har oppdatert Personalrapport med en ny fane som inneholder sidegjøremål.

Unntatt offentligheten:

X = unntatt offentligheten

Meldepliktig:

I = Ikke meldepliktig

M = Meldepliktig

G = Meldepliktig og krever godkjenning

A = Meldepliktig og avslått

Startside

Den nye startsiden har fått en ny meny på venstre side. Her finner du tips og rapporter som er aktuelle på det tidspunktet du går inn i DFØ Innsikt for HR og lønn. Du finner også to knapper oppe i venstre hjørne som går igjen i hele løsningen. Ved å klikke på «hus»-knappen blir du tatt tilbake til startsiden, mens spørsmålstegnet tar deg til brukerdokumentasjon for det aktuelle rapportarket du står i.

Bildet viser DFØ Innsikt HR og lønn, startside.
DFØ Innsikt for HR og lønn startside.

Ferierapport

Vi har oppdatert ferierapportene. Du finner de oppdaterte rapportene under "Tid" i DFØ Innsikt for HR og lønn. Ferierapporten gir oversikt over gjenværende feriedager, kvoter og feriesøknader. Den viser også en tabellvisning per ansatt, samt egne faner for ansatte med 15 dager i restferie, ferieliste og feriesøknader. Ferieanalysen gir en oversikt over ferieavvikling i organisasjonen, gjennomsnittlig ferieavvikling per ansatt, tall for ikke godkjente feriesøknader med mer.

Bildet viser DFØ HR Innsikt, ferieoversikt.
DFØ Innsikt HR og lønn, ferierapport.

Covid-19 situasjonsrapport

Som følge av at Covid-19 forhåpentligvis er et lukket kapittel, har vi besluttet å fjerne Covid-19-rapporten fra DFØ Innsikt for HR og lønn.

Års- og månedsverksanalyse

Under nøkkeltallene til venstre på siden finner du en oversikt over månedsverk per kostnadssted. I tillegg til utførte årsverk har vi lagt inn planlagt ressursinnsats per kostnadssted i visningen. Visste du at du kan se alle grafer som tabeller ved å høyreklikke, velge «bar chart» og deretter «View data»? For å gå tilbake til grafisk fremstilling høyreklikker du, velger «bar chart» og deretter «view chart».

Bildet viser års- og månedsverk.
Års- og månedsverksbilde.

Ny nettadresse

Vi har sluppet en ny nettadresse som erstatter den gamle. Har du lagret gammel nettadresse til DFØ Innsikt for HR og lønn som bokmerke i nettleseren vil du få en feilmelding. Gammel direktelenke må erstattes med denne lenken:  https://innsikt.dfo.no/dfoid/extensions/openapp/openapp.html?stream=HRLInnsikt

Bildet viser en omdirigeringsside.
Du vil få denne feilmeldingen ved bruk av gammel adresse.

Hvilke grafer og nøkkeltall vil du se?

Vi ønsker å tilpasse lederinnsikt til lederes behov og trenger i den forbindelse innspill til hvilke nøkkeltall og grafer du ønsker i startsiden. Endringsønsker kan sendes inn via kundesenter på nett.

Kontinuerlig arbeid med innsiktsverktøyet

Generell korrigering og oppfølging av kundebehov

Vi har fått inn mye god tilbakemelding fra dere og vil gjøre korrigeringer og endringer basert på tilbakemeldinger fortløpende. Vi er blant annet i gang med tilpasning av kvoteoversikten hvor vi vil skille ferieoversikt og annet kvoterelatert fravær.

Jevnlige opplæringsvideoer

Som du kanskje har sett lager vi opplæringsvideoer hver måned. Til nå har vi laget videoer om reiserapport, fraværsrapport, tidslipp og covid-19-rapporten. De nyeste videoene handler om ferieoversikt og årsverk.

Oppdatert: 26. juni 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.