Innsikt for HR og lønn – nyheter og oppdateringer

Vi jobber hele tiden med å forbedre rapportverktøyet Innsikt for HR og lønn. Les om ny funksjonalitet og oppdateringer på vei som gjelder for både ledere og fagbrukere.

Oppdatert

Års- og månedsverksrapport

Vi har hatt stor etterspørsel etter en rapport på årsverk som nå er tilgjengelig for samtlige kunder som har tatt i bruk innsiktsverktøyet. 

Mindre avvik kan forekomme mellom tallene i SAP-årsverksrapporten og rapporten i Innsikt for HR og lønn. Dette skyldes i all hovedsak avrundingsutfordringer i SAP, da SAP ikke håndterer like mange desimaler som innsiktsverktøyet.

Fraværsrapporter

Vi har utviklet nye rapporter og analyser på fraværsområdet, blant annet kvoter som nå er tilgjengelige i innsiktsverktøyet for ledere og fagbrukere: kvote 60 Velferdspermisjoner, kvote 63 Tjenestefri senior+62 og kvote 70 Avspasering fleksitid.

Det er også utviklet en egen rapport som viser fraværssøknader som er sendt til behandling.

Ferieoversikt

Ferieoversikt gir oversikt over den enkelte medarbeiders ferierelaterte fravær og kvoter. Den beregner avviklede feriedager med faktiske fraværsdager og ikke etter avtalte dagsverk, som i sykefraværsanalysen. Se video som viser ferieoversikten i innsiktsverktøyet (Youtube).

Tid

Vi har utviklet to nye rapporter som viser en oversikt over ansatte med mer enn -10 timer fleksitid og ansatte som er registrert med fleksitidsaldo over 50 timer. I tillegg har det blitt lagt til en organisasjonsrapport som viser saldo fleksitid per organisasjonsenhet.

Sykefraværsanalyse

Det er satt opp en pivottabell i sykefraværsanalyse.

Hvilke grafer og nøkkeltall vil du se?

Vi ønsker å tilpasse lederinnsikt til lederes behov og trenger i den forbindelse innspill til hvilke nøkkeltall og grafer du ønsker i startsiden. Endringsønsker kan sendes inn via kundesenter på nett.

Kontinuerlig arbeid med innsiktsverktøyet

Generell korrigering og oppfølging av kundebehov

Vi har fått inn mye god tilbakemelding fra dere og vil gjøre korrigeringer og endringer basert på tilbakemeldinger fortløpende. Vi er blant annet i gang med tilpasning av kvoteoversikten hvor vi vil skille ferieoversikt og annet kvoterelatert fravær.

Jevnlige opplæringsvideoer

Som du kanskje har sett lager vi opplæringsvideoer hver måned. Til nå har vi laget videoer om reiserapport, fraværsrapport, tidslipp og covid-19-rapporten. De nyeste videoene handler om ferieoversikt og årsverk.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?