Dashboard

Oppdatert

Landingssiden viser åtte nøkkeltall og 7 grafer fordelt på de ulike fagområdene. Her får du et raskt overblikk og mulighet til å navigere deg direkte videre til de ulike fagområdene.

Sentrale nøkkeltall

Dette arket er et godt utgangspunkt for å navigere seg rundt i resten av rapportløsningen.

I dette bildet blir du presentert for et utvalg av sentrale nøkkeltall for avdelingen din, og grafer som viser generelle inndelinger i de forskjellige analyseområdene. Herfra er det enkelt å bevege seg videre til de mer detaljerte analysesidene som løsningen tilbyr.

DFØ Fagbrukerinnsikt / Lederinnsikt gjør tilgjengelig inntil 5 år med data fra SAP, avhengig av hvor langt tilbake dataene i SAP strekker seg. Det er ikke noe standard tidsutvalg på de andre rapportene i løsningen. Derfor vil disse i utgangspunktet vise statistikk for hele den tilgjengelige perioden, med mindre du lager et utvalg som avgrenser dette.

Ni områder

Som du ser i bildet, har vi delt løsningen inn i ni områder:

  • Personal
  • Likestilling
  • Organisasjon
  • Lønn
  • Fravær
  • Sykefravær
  • Tid
  • Reise og utgiftsrefusjon

Hvert område er fargekodet slik at det skal være enkelt og intuitivt å velge riktig område for den typen analyse man vil ha. Disse fargene er gjennomgående i hele løsningen, slik at fargene alltid også indikerer hvilken type statistikk man ser.

Gå til

Ved å trykke på «gå til» i dashboardet, tas du videre til et analyseark. Disse arkene gir deg større mulighet til å analysere detaljer om dine medarbeidere.

Du kan også bevege deg mellom de forskjellige analysene og rapportene, ved å trykke på «Dashboard»-knappen øverst til høyre i visningen.

Alternativt kan du klikke på pilene oppe i høyre hjørne, for å velge neste eller forrige ark.

Alternative visninger

På mange ark er det også flere visninger tilgjengelig inne i selve arket. I slike tilfeller vil enkelte områder på arket ha faner man kan velge mellom, for å se alternative visninger.

Fant du det du lette etter?