Ledelse og arbeidsgiverstøtte
Anskaffelser
Styring

Tre tilbud du bør sjekke ut i 2023

Gikk du glipp av ett eller flere av DFØs tilbud i 2022? Kanskje du ikke kjenner alle tilbudene våre? Her er tre DFØ-tilbud du bør se nærmere på i år.

Ta et av våre mange kurs

Kompetanse er viktig, enten det gjelder forvaltningskompetanse, lønns- og regnskapssystemer, ledelse eller offentlige anskaffelser. Bare i 2022 holdt DFØ 450 forskjellige kurs, konferanser, webinarer, seminarer og nettverksmøter. Se kursoversikt fra DFØ.

Mye av kunnskapen vi tilbyr kan du tilegne deg digitalt. For eksempel finner du nesten 60 digitale læringsressurser på Læringsplattformen som alle kan bruke gratis. Kursene er innenfor tverrfaglige temaer som vil være nyttig for deg som jobber i staten.

Still grønne krav i dine anskaffelser

Hvor grønne er dine anskaffelser? Anskaffelsesloven slår fast at offentlige oppdragsgivere «skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant».

DFØ hjelper offentlige innkjøpere med alle slags klima- og miljøspørsmål gjennom sparretelefonen for bærekraftige anskaffelser. Vi nås på 404 34 830. DFØ vil også publisere en ny og bedre utgave av Kriterieveiviseren i 2023. Den gir deg krav og kriterier for miljø og sosialt ansvar, og dokumentasjon av kravene, som kan stilles i en anskaffelsesprosess.

Bruk DFØs omfattende kunnskapsgrunnlag

DFØ identifiserer de store linjene i forvaltningsutviklingen gjennom å evaluere, kartlegge og analysere forvaltningsområder og enkeltinstitusjoner. Rapportene publiseres på dfo.no. Vi gjennomfører jevnlig store undersøkelser som innbyggerundersøkelsen, statsansattundersøkelsen og anskaffelsesundersøkelsen.

Undersøkelsene brukes både i akademiske miljøer og i forvaltningen til å få et godt grunnlag for å lage gode utredninger, analyser og beslutningsgrunnlag. Et eksempel er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som bruker statistikken fra DFØs innbyggerundersøkelse når de beskriver status og utvikling av levekår for personer med funksjonsnedsettelse.

Se også nærmere på Kudos (Kunnskapsdokumenter i offentlig sektor). Det er en ny dokumentsamling og søkeløsning for offentlige kunnskaps- og styringsdokumenter. Her kan du finne evalueringer, utredninger, årsrapporter, tildelingsbrev, NOU-er, planer og strategier, samt proposisjoner og meldinger til Stortinget.

Jeg håper noe av dette er interessant for deg. Ønsker du å få med deg nyheter fra DFØ? Abonnér på ett eller flere av våre nyhetsbrev.

Har du innspill eller spørsmål til bloggforfatter?

Send en e-post til anne-berit.herstad@dfo.no.

Oppdatert: 5. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.