Anskaffelser

Gjør livet surt for kriminelle 

Å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i offentlige kontrakter er viktigere enn mange tror. Norge har rett og slett ikke råd til å mislykkes. Derfor er det ikke tilfeldig at arbeidslivskriminalitet er et hovedtema på årets anskaffelseskonferanse.

Regjeringen lanserer nå en egen Norgesmodell som skal inneholde krav som i størst mulig grad sikrer at det offentlige handler med seriøse leverandører, og for å sikre anstendige arbeidsforhold i Norge.  

Arbeidet er i gang, og først ut er bygg- og anleggsbransjen og renholdsbransjen. Dette arbeidet vil få stor betydning for offentlige oppdragsgivere og leverandørmarkedet i tiden fremover.  

EFTA følger med 

Vi i DFØ er stolte over at vi sammen med KS, BNL og Fellesforbundet allerede i 2015 lanserte seriøsitetsbestemmelser til bruk i bygg- og anleggskontrakter. Andre eksempler er Skiensmodellen, Oslomodellen og Vikenmodellen. 

Det skal likevel ikke stikkes under en stol at dette arbeidet er krevende. Som kjent etterspurte EFTAs overvåkningsorgan, ESA, informasjon om disse seriøsitetsmodellene for en tid tilbake. ESA har informert norske myndigheter om at de ikke vil gå videre med saken.   

Men ESA «frikjenner» ikke de enkelte seriøsitetsmodellene. ESA understreker derimot at det er viktig at seriøsitetskrav stilles innenfor rammene av regelverket. Det betyr at også seriøsitetskrav må være forholdsmessige og ha tilknytning til kontrakten. Oppdragsgiver må gjøre disse vurderingene i den enkelte sak. Dette krever god juridisk kompetanse hos oppdragsgiver.  

Kompetente oppdragsgivere 

Arbeidet mot arbeidslivskriminalitet kan ikke føre til at det stilles så strenge krav at små og mellomstore bedrifter ikke kan delta i offentlige konkurranser. Arbeidet krever derfor også god innkjøpsfaglig kompetanse hos oppdragsgiver.  Vi må heller ikke glemme at oppdragsgiver også må skaffe seg god oversikt over markedsforholdene i den aktuelle bransjen.  

Akilleshælen kontraktsoppfølging 

Den største utfordringen er nok likevel å følge opp og kontrollere at seriøstetskravene er oppfylt. Krav som ikke følges opp kan i verste fall virke mot sin hensikt, og kan også være i strid med anskaffelsesregelverket.  

Resultatene fra DFØs anskaffelsesundersøkelse er nokså mistrøstig lesning i denne sammenhengen. Undersøkelsen viser at kontraktsoppfølging er den aktiviteten som oppdragsgivere bruker minst ressurser på. Oppfølging av samfunnshensyn som for eksempel seriøsitetskrav følges i minst grad opp av oppdragsgiverne.  

Dette er alvorlige funn som offentlige oppdragsgivere må ta tak i dersom vi skal lykkes med arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. På årets anskaffelseskonferanse får du høre hvordan Ålesund og Oslo kommune jobber med å stille og følge opp seriøsitetskrav.  

Oppdatert: 19. oktober 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.