Utredning av statlige tiltak

En god (forhånds)utredning legger et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak, som for eksempel regelendringer, tjenestetilbud, økonomiske virkemidler og investeringer. Alle tiltak som forventes å gi virkninger for andre, skal som hovedregel følge utredningsinstruksen. Det er seks spørsmål som skal besvares i alle utredninger. Hvor grundig disse spørsmålene skal besvares avhenger av hvor grundig du skal utrede.

Oppdatert

Koronaviruset: bruk av utredningsinstruksen

Se mer informasjon på denne siden: 

Se også samleside med mer veiledning for statlige virksomheter i forbindelse med koronaviruset. 

Regelrådet gir løpende vurderinger av utredningskvaliteten på noen høringssaker, og disse finner du på nettstedet deres.

Digitaliseringsrådet tilbyr en vurdering av digitaliseringsprosjekter i alle prosjektets faser (for prosjekter mellom 10 og 750 mill. kr.), og disse finner du på nettstedet deres.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om utredninger, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

Fant du det du lette etter?