Kapittel

Oppsummering

Denne rapporten undersøker ulike forklaringer på norske innbyggeres tilfredshet med kommunale og fylkeskommunale tjenester. Vi bygger videre på en tidligere undersøkelse fra DFØ, som så på sammenhengen mellom kommunestørrelse og tilfredshet med offentlige tjenester på statlig nivå.

I rapporten bruker vi data fra DFØs innbyggerundersøkelse fra 2021, hvor nær 10 000 innbyggere har gitt sine svar. Gjennom ulike statistiske analyser ser vi på hvordan forskjellige egenskaper ved innbyggerne, kommunene og tjenestene henger sammen med tilfredsheten med tjenestene.

Våre hovedfunn er:

  • Innbyggere som opplever en sterk tilhørighet til sin kommune er også mer tilfreds med de kommunale tjenestene.
  • Kvaliteten på tjenestene i den enkelte kommune har en sterk positiv sammenheng med innbyggernes tilfredshet. Tjenestekvalitet er basert på indekser med grunnlag i data fra KOSTRA.
  • Kommunens økonomi henger sammen med økt grad av tilfredshet. Jo bedre økonomi kommunene har, jo mer tilfredse er innbyggerne med de kommunale tjenestene.
  • Innbyggere som har tro på sin egen evne til å delta i lokalpolitikken er mer tilfredse med de kommunale tjenestene.
  • Innbyggere som deltar i lokaldemokratiet utover valg er mindre tilfredse med de kommunale tjenestene. Det vil si at innbyggere som aktivt forsøker å påvirke lokaldemokratiet gjennom kontakt med kommunepolitikere, dele synspunkter på sosiale medier eller delta på andre måter, er mindre tilfreds med tjenestetilbudet enn innbyggere som ikke deltar aktivt.
Oppdatert: 13. september 2023

Kontakt

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger om innholdet i denne rapporten, ta kontakt med: 

Temarapport: Hvorfor tilfreds?

Skriv ut / lag PDF

Oppsummering

Våre hovedfunn er:

1. Innledning

1.1 Bakgrunn

1.2 Formål og avgrensning

1.3 Metode

Datagrunnlag og operasjonalisering

Innbyggerundersøkelsen

Sentralitetsindeks og kommunestørrelse

Kvalitetsindeks og finansindeks

Regresjon som analysemetode

2. Politisk engasjement har betydning for tilfredshet

2.1 Innbyggere som er politisk aktive utover valg, er mindre tilfredse

2.2 Innbyggere som er trygge på egne evner til å delta i lokalpolitikken er mer tilfredse

3. Kommunetilhørighet og kvaliteten på tjenestene har sammenheng med innbyggeres tilfredshet

3.1 Tilfredshet og egenskaper ved kommunene

Kommunetilhørighet har en positiv sammenheng med tilfredshet

Kommuneøkonomi har betydning for innbyggernes tilfredshet

Kommunesentralitet har liten sammenheng med innbyggernes tilfredshet

3.2 Tilfredshet og egenskaper ved tjenestene

Kvaliteten på tjenesten betyr mye for innbyggernes tilfredshet

4. Erfaring med tjenestene og kvalitet henger sammen

5. Vedlegg

5.1 Metode

Utdypning om regresjon som analysemetode

5.2 Utvalget

5.3 Last ned regresjonsmodellene her

5.4 Last ned tabell med operasjonalisering her

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.