Kapittel

4. Erfaring med tjenestene og kvalitet henger sammen

Her ser vi nærmere på hvordan kvalitet påvirker tilfredsheten avhengig av om innbyggerne har erfaring med bruk av tjenesten eller ikke de siste 12 månedene.

Tilfredsheten med tjenestene for innbyggere som ikke har direkte erfaring vil i større grad måtte komme fra «andrehånds-erfaring», eller det som ofte omtales som tjenestenes omdømme, enn for de som har erfaring med tjenestene direkte. For mer om tjenesters omdømme, se Kantar Public.

For innbyggere som har erfaring med kommunale tjenester, har kvalitet en tydelig positiv sammenheng med deres tilfredshet. For innbyggere som ikke har erfaring med kommunale tjenester de siste 12 månedene, kan vi ikke si med sikkerhet at tjenestenes kvalitet har betydning for tilfredsheten.

Oppsummert vil dette si at kvalitet henger sammen med økt tilfredshet når vi ser på alle innbyggere samlet. Når vi kategoriserer innbyggerne etter om de har erfaring med tjenestene de siste 12 månedene eller ikke, ser vi imidlertid at kvalitet sannsynligvis henger mest sammen med tilfredshet hos de med erfaring med tjenestene.

For andre variabler, som innbyggernes politiske engasjement og trekk ved kommunene som økonomi og sentralitet, finner vi ingen forskjeller mellom de som har erfaring og ikke.

Oppdatert: 13. september 2023

Kontakt

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger om innholdet i denne rapporten, ta kontakt med: 

Temarapport: Hvorfor tilfreds?

Skriv ut / lag PDF

Oppsummering

Våre hovedfunn er:

1. Innledning

1.1 Bakgrunn

1.2 Formål og avgrensning

1.3 Metode

Datagrunnlag og operasjonalisering

Innbyggerundersøkelsen

Sentralitetsindeks og kommunestørrelse

Kvalitetsindeks og finansindeks

Regresjon som analysemetode

2. Politisk engasjement har betydning for tilfredshet

2.1 Innbyggere som er politisk aktive utover valg, er mindre tilfredse

2.2 Innbyggere som er trygge på egne evner til å delta i lokalpolitikken er mer tilfredse

3. Kommunetilhørighet og kvaliteten på tjenestene har sammenheng med innbyggeres tilfredshet

3.1 Tilfredshet og egenskaper ved kommunene

Kommunetilhørighet har en positiv sammenheng med tilfredshet

Kommuneøkonomi har betydning for innbyggernes tilfredshet

Kommunesentralitet har liten sammenheng med innbyggernes tilfredshet

3.2 Tilfredshet og egenskaper ved tjenestene

Kvaliteten på tjenesten betyr mye for innbyggernes tilfredshet

4. Erfaring med tjenestene og kvalitet henger sammen

5. Vedlegg

5.1 Metode

Utdypning om regresjon som analysemetode

5.2 Utvalget

5.3 Last ned regresjonsmodellene her

5.4 Last ned tabell med operasjonalisering her

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.