Kapittel

2. Politisk engasjement har betydning for tilfredshet

Her legger vi frem resultatene om hvordan innbyggernes politiske engasjement henger sammen med tilfredsheten med kommunale tjenester.

Analysen viser at innbyggernes politiske engasjement er viktig for å forstå tilfredshet med kommunale og fylkeskommunale tjenester. Dette gjør seg gjeldende ved at trygghet på egen deltakelse i lokalpolitikken har en positiv sammenheng med tilfredshet, mens politisk deltagelse har en negativ sammenheng med tilfredshet. Våre funn viser ingen tydelig trend når vi ser valg av bestemte partier i sammenheng med tilfredshet med kommunale tjenester.

2.1 Innbyggere som er politisk aktive utover valg, er mindre tilfredse

Innbyggere som aktivt forsøker å påvirke lokaldemokratiet gjennom kontakt med kommunepolitikere, dele synspunkter på sosiale medier eller delta på andre måter, er mindre tilfreds med tjenestetilbudet enn innbyggere som ikke deltar aktivt. Våre funn forteller oss ikke hva årsakssammenhengen er.

2.2 Innbyggere som er trygge på egne evner til å delta i lokalpolitikken er mer tilfredse

Innbyggere med høy deltakelsestrygghet i lokalpolitikken har høyere tilfredshet med offentlige tjenester. Heller ikke her kan våre funn fortelle oss hva årsakssammenhengen er. Det kan både hende at innbyggeres deltakelsestrygghet påvirker deres tilfredshet, men det kan også hende at innbyggeres tilfredshet påvirker deres deltakertrygghet.

Oppdatert: 13. september 2023

Kontakt

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger om innholdet i denne rapporten, ta kontakt med: 

Temarapport: Hvorfor tilfreds?

Skriv ut / lag PDF

Oppsummering

Våre hovedfunn er:

1. Innledning

1.1 Bakgrunn

1.2 Formål og avgrensning

1.3 Metode

Datagrunnlag og operasjonalisering

Innbyggerundersøkelsen

Sentralitetsindeks og kommunestørrelse

Kvalitetsindeks og finansindeks

Regresjon som analysemetode

2. Politisk engasjement har betydning for tilfredshet

2.1 Innbyggere som er politisk aktive utover valg, er mindre tilfredse

2.2 Innbyggere som er trygge på egne evner til å delta i lokalpolitikken er mer tilfredse

3. Kommunetilhørighet og kvaliteten på tjenestene har sammenheng med innbyggeres tilfredshet

3.1 Tilfredshet og egenskaper ved kommunene

Kommunetilhørighet har en positiv sammenheng med tilfredshet

Kommuneøkonomi har betydning for innbyggernes tilfredshet

Kommunesentralitet har liten sammenheng med innbyggernes tilfredshet

3.2 Tilfredshet og egenskaper ved tjenestene

Kvaliteten på tjenesten betyr mye for innbyggernes tilfredshet

4. Erfaring med tjenestene og kvalitet henger sammen

5. Vedlegg

5.1 Metode

Utdypning om regresjon som analysemetode

5.2 Utvalget

5.3 Last ned regresjonsmodellene her

5.4 Last ned tabell med operasjonalisering her

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.