Statskonsult-rapporter 2002

Her finner du rapporter fra Statskonsult i 2002

Brukerretting og brukermedvirkning
Digitalisering
Kommunikasjon
Kompetanse
Ledelse
Norge og EU/EØS
Omstilling
Organisering
Regelverk
Regional statsforvaltning
Samordning
Styring
Tilskudd
Last ned rapporter
Rappott 2002:22 Evaluering av Finansdepartementets etatsstyring (PDF)
pdf 411.68 KB
Rapport 2002:21 Snakk med oss (PDF)
pdf 471.16 KB
Rapport 2002:20 Rad for rad (PDF)
pdf 691.13 KB
Rapport 2002:19 Kommunikasjon om samemantallet (PDF)
pdf 1.44 MB
Rapport 2002:18 Inndeling av regional stat (PDF)
pdf 1.63 MB
Rapport 2002:17 Nettobudsjetterte forvaltningsorganer. En kartlegging og analyse (PDF)
pdf 229.77 KB
Rapport 2002:16 På bølgelengde med brukerne (PDF)
pdf 309.27 KB
Rapport 2002:15 Lokalisering av statlige arbeidsplasser (PDF)
pdf 444.56 KB
Rapport 2002:14 Program for elektronisk saksbehandling (PDF)
pdf 171.82 KB
Rapport 2002:13 Organisering av IT-funksjonen i Skatteetaten (PDF)
pdf 721.05 KB
Rapport 2000:12 (Be)Grep om tilsyn (PDF)
pdf 949.91 KB
Rapport 2002:11 Evaluering av datasystem for Utlendingsforvaltningen (PDF)
pdf 110.01 KB
Rapport 2002:10 Ut av skapet (PDF)
pdf 136.61 KB
Rapport 2002:9 Fra fjord til bord (PDF)
pdf 223.01 KB
Rapport 2002:8 Ja takk, begge deler (PDF)
pdf 335.44 KB
Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid (PDF)
pdf 99.04 KB
Rapport 2002:6 Tilskudd til felleskirkelige tiltak (PDF)
pdf 136.91 KB
Rapport 2002:5 EØS-arbeidet i norsk forvaltning (PDF)
pdf 177.83 KB
Rapport 2002:4 Eksportutvalget for fisk evaluering av tilknytningsform (PDF)
pdf 196.84 KB
Rapport 2002:3 Giv akt (PDF)
pdf 491.17 KB
Rapport 2002:2 Offentlige registre grunnlaget for den elektroniske forvaltning (PDF)
pdf 123.75 KB
Rapport 2002:1 Evaluering av grønn stat (PDF)
pdf 132.98 KB
Rapport 2002:1 Portalar i praksis (PDF)
pdf 132.98 KB
Notat 2002:11 Mellomlangsiktig lagring av elektroniske dokumenter (PDF)
pdf 167.16 KB
Notat 2002:10 Til tjeneste (PDF)
pdf 564.2 KB
Notat 2002:8 Elektronisk plan- og byggesaksbehandling (PDF)
pdf 463.58 KB
Notat 2002:7 På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet (PDF)
pdf 73.15 KB
Notat 2002:6 Modernisering av den norske departementsdirektoratsmodellen (PDF)
pdf 442.52 KB
Notat 2002:5 EØS-arbeidet i norsk forvaltning (PDF)
pdf 80.41 KB
Notat 2002:4 IKT i det offentlige (PDF)
pdf 130.34 KB
Notat 2002:3 Post- og teletilsynets intranett (PDF)
pdf 94.09 KB
Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingprosjekter i Jernbaneverket (PDF)
pdf 209.39 KB
Oppdatert: 13. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.