Innbyggerundersøkelsen blir offisiell statistikk

DFØ sin innbyggerundersøkelse ble denne høsten sendt ut til 60 000 innbyggere. Resultatene publiseres 6. februar kl. 08.00, og presenteres på Årskonferansen – en bedre stat.

Resultatene om tillit fra innbyggerundersøkelsen er vedtatt som offisiell statistikk i Nasjonalt program for offisiell statistikk 2024-2027. Det betyr at DFØ er nødt til å forholde seg til bestemte kvalitetskrav for offisiell statistikk.

Det er svært viktig at offisiell statistikk er uavhengig og upartisk. For å sikre dette må:

  • Statistikken være fritt tilgjengelig for alle samtidig
  • Publiseringsdatoer og tidspunkter annonseres på forhånd
  • Det være full åpenhet om datakilder og produksjonsmetoder

Utvikling av offisiell statistikk foregår ofte gjennom internasjonalt samarbeid. I DFØ sitt tilfelle ble utviklingen av tillitsstatistikken gjort i samarbeid med Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). OECD Trust Survey inkluderer tall om tilliten innbyggere i over 22 land har til sine myndigheter. Du kan lese om funn fra 2021 her

Fordi OECD regnes som en samarbeidspartner, og statistikken inngår i OECD sin egne tillitsundersøkelse, deler DFØ data med OECD før publiseringstidspunktet. OECD skal ikke dele resultatene videre før DFØ publiserer statistikken, og det er ingen andre som får se dataene før publisering.

Statistisk sentralbyrå (SSB) leder utvalget for offisiell statistikk i Norge. Utvalget har ansvaret for å utforme et program som viser hvilken statistikk som er å regne for offisiell statistikk. DFØ sitter som et av 27 medlemmer i utvalget. Du kan lese mer om programmet og offisiell statistikk her: Nasjonalt program for offisiell statistikk (ssb.no).

Publisert: 21. desember 2023 Oppdatert: 19. mars 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.