Elisabeth Aarseth

Elisabeth Aarseth
Elisabeth er samfunnsøkonom fra UiO. Hun har arbeidet i DFØ fra 2008, og er nå fagsjef i seksjon for utredning og utvikling. I DFØ arbeider hun med utredninger og samfunnsøkonomiske analyser, og hun brenner for bedre beslutningsgrunnlag i staten! Hun var blant annet med i arbeidet med å lage veiledere for utredningsinstruksen og samfunnsøkonomiske analyser, og satt i sekretariatet til NOU 2012: 16 Samfunnsøkonomiske analyser.
Divisjon for styring, organisering og ledelse