Bruk av økonomisk styringsinformasjon i etatsstyringen

Departementet har et overordnet ansvar for god styring og kontroll i underliggende virksomhet. Økonomisk styringsinformasjon er én viktig kilde til innsikt og kunnskap om virksomheten. På denne siden finner du informasjon om hvordan etatsstyrere kan bruke økonomisk styringsinformasjon i styringsdialogen.

Departementets ansvar

Departementets overordnede ansvar er et systemansvar. Departementet ivaretar dette ved å følge et grunnprinsipp om å basere seg, i hovedsak, på informasjon fra virksomhetens egne styrings- og støttesystemer i styringsdialogen. Ifølge økonomiregelverket for staten (bestemmelsene punkt 1.3) har departementet overordnet ansvar for at

  • virksomheten gjennomfører aktiviteter i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger og departementets fastsatte mål og prioriteringer
  • virksomheten bruker ressurser effektivt
  • styringsdialogen mellom departementet og virksomheten fungerer på en hensiktsmessig måte
  • virksomheten rapporterer relevant og pålitelig resultat- og regnskapsinformasjon
  • det gjennomføres kontroll med virksomheten og at virksomheten har forsvarlig internkontroll
  • virksomheten gjennomfører evalueringer

For å ivareta disse kravene vil det være både nyttig og nødvendig å se økonomisk og annen styringsinformasjon i sammenheng.

Økonomisk styringsinformasjon brukes til ulike formål i etatsstyringen. Viktige bruksområder er analyser av investeringstiltak, budsjettarbeid, bevilgningsoppfølging og dialog om effektiv ressursbruk i virksomhetens arbeid for å oppnå ønskede resultater.

Analyser av investeringstiltak beskrives i veileder til utredningsinstruksen og budsjettarbeid beskrives i veileder i statlig budsjettarbeid. Veiledning om bruk av økonomisk styringsinformasjon i arbeidet med bevilgningsoppfølging og som grunnlag for dialog om effektiv ressursbruk finner du i veileder om bruk av økonomisk styringsinformasjon i etatsstyringen. Det er lenket til disse og andre nyttige hjelpemidler nedenfor.

Oppdatert: 22. januar 2023

Kontakt

Har du spørsmål om styring i staten, send en e-post til styring [at] dfo.no (styring[at]dfo[dot]no). Eller bestill et møte med oss i DFØ.

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.