Hovedinstruks

Hovedinstruks

Departementet skal utforme en instruks til underliggende virksomhet som beskriver myndighet og ansvar mellom departementet og virksomheten. Denne instruksen omtales som hovedinstruks. Les her om hva hensikten med hovedinstruksen er, samt hvilke krav reglement for økonomistyring i staten og bestemmelser om økonomistyring i staten stiller. Det er også utformet en mal som kan være til hjelp. DFØs veiledning om hovedinstruks er delt i fem deler (A–D). Under hver del finner du veiledning og råd om aktuelt innhold.

Modell styringsdokumenter

Kontakt

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til styring [at] dfo.no.

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord