Ny sjekkliste hjelper deg å kvalitetssikre utredninger

Elisabeth Aarseth

fagsjef

seksjon for utredning og utvikling

Hvordan kan du vite om utredningen din er god nok? Vi vet at mange strever med dette. Derfor er det en glede å kunne presentere en ny sjekkliste som skal gi deg en bedre forståelse av hvordan man kan jobbe med utredninger i praksis.
Publisert

Hvorfor er det så viktig å utrede godt? Jeg leder seksjon for utredning og analyse her i Direktoratet for økonomistyring (DFØ), og for meg er det jo innlysende at dette er viktig. Men kanskje ikke alle er klar over at manglende forhåndsutredninger av statlige tiltak kan føre til sløsing av ressurser? Eller kanskje enda verre, at man setter i gang tiltak som ikke får den effekten man ønsker seg slik at viktige samfunnsproblemer innen helse, utdanning, samferdsel med mere forblir uløste.

Hjelp fra start til ferdig utredning

For å bøte på de utfordringene vi vet er der, har vi laget en sjekkliste til alle som jobber med utredninger. Sjekklisten gir deg gode tips i alle fasene av et utredningsarbeid: fra starten av en utredning og frem til utredningen er ferdig og den skal følges opp. Blant annet gir sjekklisten gode råd til hvordan du skal utarbeide mandat og rammer for en utredning, hva som kreves i gjennomføringsfasen og hva du bør tenke gjennom når du skal involvere berørte og andre interessenter.

Laget med kunnskap og kjærlighet for utredningsarbeidet

Sjekklisten er basert på gode utredninger og erfaringer vi vet statlige virksomheter har gjort seg i utredningsarbeidet. Mer konkret er den basert på en dybdeevaluering av to utredninger fra Politidirektoratet og Arkivverket. Den har jeg blogget om tidligere. DFØ har også brukt all tilgjengelig kunnskap om utredningsarbeid i statlige virksomheter for å gjøre sjekklisten så brukervennlig som mulig. Difi som jobber med å gi råd til statlige virksomheter om digitaliseringstiltak, har også gitt gode innspill til sjekklisten.

En ekstrahjelp fra DFØ til alle utredere

Sjekklisten er et supplement til veilederne om utredningsinstruksen og samfunnsøkonomisk analyser.

DFØ er regelverksforvaltere av utredningsinstruksen, det vil si at vi jobber vi kontinuerlig med å lage gode og relevante kompetansetjenester til statlige virksomheter. Vi håper at du kan få nytte av denne sjekklisten i ditt arbeid med utredninger, og oppfordrer deg til å ta en kikk på den.

Er det noe mer som burde vært med? Vi vil gjerne forbedre og videreutvikle sjekklisten løpende med erfaring og kunnskap vi får. Derfor er vi takknemlige for alle tips og all innsikt dere der ute måtte sitte med som kan være med på å forbedre kompetansetilbudet vårt. Send oss gjerne en e-post eller bruk innsendingsskjema i bunnen av nettsiden for å komme i kontakt med oss.

Så håper vi at sjekklisten blir et verktøy som hjelper!

Kontakt

Elisabeth Aarseth

fagsjef

seksjon for utredning og utvikling

Fant du det du lette etter?