Hva kreves av en god utredning?

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

På kurs og innlegg vi holder om utredningsinstruksen og samfunnsøkonomisk analyse, er det en ting som mange lurer på: «Finnes det noen eksempler på gode utredninger?»
Publisert

En studie gjennomført av DFØ viser at kvaliteten på utredninger av statlige tiltak ikke er god nok. I 2016 kom den nye utredningsinstruksen som stiller tydelige minimumskrav til hva en utredning alltid skal inneholde. Selv om vi opplever at de seks spørsmålene har fått et godt fotfeste i forvaltningen, må jeg innrømme at det ikke har vært helt enkelt å finne eksempler på utredninger som er gode i sin helhet.

DFØ har ferdigstilt en dybdeevaluering om hva som kjennetegner gode utredninger

Eksemplene i dybdeevalueringsrapporten er ment å inspirere til bedre utredninger og øke forståelsen av hva et godt beslutningsgrunnlag er. De to utredningene fra Politidirektoratet og Arkivverket er valgt fordi de innholdsmessig fremstår som gode utredninger og er ment å tjene som gode eksempler på hvordan utredningsarbeid kan gjennomføres. Det har vært avgjørende at utredningene har besvart de seks spørsmålene på en god måte. Men som en god kollega av meg i Difi har uttalt: «Verdien av et beslutningsgrunnlag er nesten som en multiplikasjon av innhold og prosess. Hvis verdien av en av disse er lik null, blir også samlet verdi lik null.» Jeg synes at dette illustrerer på en god måte at involvering av berørte og andre er avgjørende for å lykkes med et godt beslutningsgrunnlag.

Utredningsinstruksen som ble revidert i 2016 har i tillegg til tydeligere innholdskrav også gitt oss tydeligere krav om tidlig involvering. De to utredningene vil kunne gi inspirasjon til å hvordan du bør involvere bredt og tidlig, og gir deg kunnskap om hvordan du kan unngå fallgruver underveis.

Utredningene er også valgt fordi de begge omhandler temaene omstilling og digitalisering. DFØ opplever at dette er sentrale temaer som forvaltningen har fokus på for å møte økte krav til å løse dagens utfordringer på en mer brukervennlig og effektiv måte. Et interessant resultat i dybdeevalueringen er at det ligger store muligheter og gevinster i digitalisering ved bruk av små midler.

Vil du vite mer kom dybdeevalueringen?

Dybdeevalueringen er ment som et supplement til DFØs veiledere om utredningsinstruksen og samfunnsøkonomiske analyser.

Kontakt

Elisabeth Aarseth

Seksjonssjef

Seksjon for utredning og analyse

Fant du det du lette etter?