Tenester frå DFØ innan styring, organisasjon og leiing

Her er ei oversikt over tenestene DFØ tilbyr som gjeld styring, organisasjon og leiing.

Tenester innan styring, organisasjon og leiing

Regelverksforvaltning

 • Økonomiregelverket og utgreiingsinstruksen
 • Svar på førespurnadar
 • Svar på unntakssøknadar
 • Regelverkstolkningar
 • Formidling av regelverkstolkning (arbeidsgivarstøtte)

Statsrekneskapen

 • Samanstilt statsrekneskap
 • Innleveringsløysing for verksemdene sine rekneskap
 • Grunnlaget for Meld. St. 3 (Statsrekneskapen)

Statleg betalingsformidling

 • Oppgjerskonti i Norges Bank (opprette og avvikle)
 • Rammeavtalar for betalings- og kontohaldstenester samt andre betalingsløysingar

Kunnskapsgrunnlag og analyse

 • Utgreiingar
 • Tilstandsvurderingar
 • Evalueringar
 • Områdegjennomgangar
 • Innbyggarundersøkinga og statsansatteundersøkinga
 • Nøkkeltall og statistikk om statsforvaltninga
 • Rådgiving/rettleiing
 • Nettinformasjon og publikasjonar

Plattformer/nettstadar (for styring, organisering og leiing)

Samhandlingsarenaer

 • Årskonferansen – en bedre stat
 • Topplederkonferansen
 • Ledernettverk
 • Fagnettverk
 • Frukostmøter
 • Regnskapsdagen
 • Erfaringsrommet
 • Pilot for økt frivillig mobilitet
 • Oppdragslaboratoriet

Kompetansetenester

 • Rettleiingsmateriell
 • Verktøy (maler, eksempler, m.m.)
 • Kurs
 • Rådgiving/rettleiing
 • Webinarar
 • E-læringskurs
 • Program (program for toppleiergrupper, program for auka frivillig mobilitet etc.)
 • Bistand til verksemder i omstilling
 • Tilskotsforvaltning (kompetansemidler)
 • Sekretariat for Nordisk tenestemannsutveksling
 • Leiingsutvikling
 • Program for toppleiergrupper
Sjå også
Oppdatert: 27. november 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.