Reiseregning, utgiftsrefusjon og honorar for honorarmottakere

Slik registrerer du reiseregninger, utgiftsrefusjon eller honorarer på nettet eller i appen vår.

Oppdatert

Bruker du Internet Explorer? Selvbetjeningsportalen virker ikke lengre i nettleseren Internet Explorer. I stedet må du bruke Google Chrome, Microsoft Edge eller Firefox.

Du logger på via ID-porten

Svar på noen vanlige spørsmål

  • For å kunne bruke løsningen, må oppdragsgiveren din ha gitt deg tilgang.
  • Du skal ha fått en e-post med informasjon om at du har fått tilgang.
  • Ta kontakt med oppdragsgiveren din dersom du ikke har fått denne e-posten, eller har spørsmål om tilganger.
  • Vet du ikke hvilke lønnarter du skal benytte? Ta kontakt med din oppdragsgiver.
  • Velg den datoen beløpet ble opptjent eller du betalte for det du har krav på å få refundert.
  • Dersom det dreier seg om flere datoer, velger du en av datoene.
  • For noen lønnarter vil datoen automatisk endre seg til førstkommende utbetalingsdato, når skjemaet kommer til godkjenner.
  • Lurer du på hvilke vedlegg du må legge ved, ta kontakt med din oppdragsgiver.
  • Det er ikke et krav om at du må ta vare på papirkvitteringer etter at du har lastet dem opp som vedlegg.
  • Vi anbefaler likevel at du tar vare på originalkvitteringer til du ser at beløpet er utbetalt til din bankkonto.
  • Du kan legge til kontaktperson, saksnummer eller andre opplysninger i merknadsfeltet.
  • Etter at kravet ditt er godkjent, blir det med på neste utbetaling.
  • Reiser og refusjoner blir vanligvis utbetalt en gang i uken.

  • Honorarer blir enten utbetalt hver andre uke eller månedlig, alt etter hva virksomheten har valgt.

  • Se kommende utbetalingsdatoer nederst på siden.

  • Du får en melding på e-post hvis en reiseregning, utgiftsrefusjon eller honorarskjema er sendt tilbake til deg.
  • Du må endre reiseregningen, utgiftsrefusjonen eller honorarskjemaet, og sende inn på nytt.

Sånn bruker du appen

Skal du levere reiseregning på DFØ-app på mobilen? Slik gjør du det.

 • Registrere en reiseregning

  1. Trykk på + i reiseregning.

  2. Legg inn dato og tid for reisestart og reiseslutt.

  3. Legg inn formål (obligatorisk). Velg land hvis reisen ikke er i Norge. Legg inn sted (sted blir synlig i listen over reiseregninger).

  4. Endre eventuelt regulativ.

  5. Legg eventuelt til nytt reisemål.

  6. Skriv eventuelt kommentar.

  7. Trykk på refusjoner i menyen. Reiseregningen lagres som utkast.

  8. Endre eventuelt kostnadstilordning.

  9. Hvis du har rett på kostgodtgjørelse, trykker du på kostgodtgjørelse. Huk av for kostgodtgjørelse. Kryss av for de måltidene du har fått dekket på reisen og eventuelt endre tidspunkt. Trykk på ok.

  10. Registrer eventuelt nattillegg.

  11. Registrer eventuelt kilometergodtgjørelse. Se film om hvordan du kan bruke elektronisk karttjeneste i appen for å beregne kjørelengde (Youtube).

  12. Kompensasjonstillegg beregnes automatisk på bakgrunn av antall timer i utlandet.

  13. Legg eventuelt til utgiftsposter (eventuelt med vedlegg).

  14. Trykk eventuelt på vedlegg i menyen og legg til vedlegg.

  15. Trykk på ikonet for lagre (diskett). Reiseregningen lagres som utkast. Du kan fortsette å registrere reiseregningen på et senere tidspunkt.

  16. Trykk på send for å sende inn reiseregningen. Trykk på send inn.

 • Endre en reiseregning

  1. Trykk på reiseregningen for å redigere. Hvis du har sendt reiseregningen til godkjenning, må du trykke på rediger.

  2. Registrer endringene.

  3. Trykk på ikonet for lagre (diskett) for å lagre reiseregningen som utkast eller på send for å sende inn reiseregningen.

  Slette en reiseregning

  Du kan bare slette reiseregninger som ikke er utbetalt.

  1. Åpne reiseregningen.

  2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).

  3. Trykk på slett.

  4. Trykk på ok. Reiseregningen slettes.

  Kopiere en reiseregning

  1. Trykk på den reiseregningen du ønsker å kopiere.

  2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).

  3. Trykk på lag kopi.

  4. Velg ny startdato og gjør nødvendige endringer på reiseregningen.

  5. Trykk på ikonet for lagre (diskett) for å lagre reiseregningen som utkast eller på send dersom du er ferdig og ønsker å sende den til godkjenning og utbetaling.

 • Legge til nytt reisemål

  1. Trykk på reiserute i menyen i reiseregningen.

  2. Trykk på legg til nytt reisemål. Reisemål 2 vises i reiseregningen.

  3. Legg inn formål, avreisedato og avreisetid fra forrige reisemål, land, sted og eventuelt regulativ.

  4. Gjenta punkt 2 og 3 for å legge til flere reisemål.

  Registrere kostgodtgjørelse

  1. Trykk på refusjoner i menyen.

  2. Trykk på kostgodtgjørelse.

  3. Huk av for kostgodtgjørelse.

  4. Kryss av for de måltidene du har fått dekket på reisen og endre eventuelt tidspunkt.

  5. Trykk på ok.

  Endre kostnadstilordning

  1. Trykk på refusjoner i menyen i reiseregningen.

  2. Trykk på kostnadstilordning generelt.

  3. Trykk på det øverste feltet der det står 100,00 % og legg inn endringene. Du endrer kostnadstilordning for hele reisen. Hvis du skal fordele kostnadstilordning på reisen prosentvis, må du endre andelen.

  4. Trykk på "fordel på flere" for å fordele kostnadstilordningen prosentvis.

  Det er også mulig å endre kostnadstilordning for en utgiftspost.

  Registrere nattillegg

  1. Trykk på refusjoner i menyen i reiseregningen.

  2. Trykk på nattillegg.

  3. Huk av for de nettene du skal ha nattillegg.

  4. Trykk ok.

  Registrere kilometergodtgjørelse

  1. Trykk på refusjoner i menyen i reiseregningen.

  2. Trykk på kilometergodtgjørelse.

  3. Trykk på "legg til ny distanse".

  4. Fyll ut feltene. Se film om hvordan du kan bruke elektronisk karttjeneste i appen for å beregne kjørelengde (Youtube).

  5. Trykk ok. Trykk eventuelt på legg til ny distanse og gjenta.

  6. Trykk ok.

  Tromsø har en egen sats for kilometergodtgjørelse. For Tromsø, velg Land = Norge, Tromsø.

  Legge til utgiftsposter

  1. Trykk på refusjoner i menyen i reiseregningen.

  2. Trykk på "legg til ny utgiftspost".

  3. Trykk på utgiftstype og velg utgiftstype.

  4. Fyll inn andre felter (noen er obligatoriske, du får feilmelding hvis du ikke fyller ut) og trykk ok.

  5. Legg eventuelt til vedlegg.

  6. Gjenta for å legge til flere utgiftsposter.

  Slette en utgiftspost

  1. Trykk på utgiftsposten du skal slette.

  2. Trykk på ikonet for slett (søppelbøtte).

  3. Trykk på ok.

 • Du kan bruke utgiftsrefusjon når du har hatt mindre utlegg, som for eksempel for bøker, parkering eller bussbilletter.

  Registere en utgiftsrefusjon

  1. Trykk på + i utgiftsrefusjon.

  2. Legg inn dato og formål (obligatorisk).

  3. Endre eventuelt kostnadstilordning.

  4. Legg til en eller flere utgiftsposter.

  5. Trykk på vedlegg i menyen og legg til vedlegg.

  6. Trykk på ikonet for lagre (diskett). Utgiftsrefusjonen lagres som utkast. Du kan fortsette å registrere utgiftsrefusjonen på et senere tidspunkt.

  7. Trykk på send for å sende inn utgiftsrefusjonen. Trykk på send inn.

  Slette en utgiftsrefusjon

  Utgiftsrefusjoner som ikke er utbetalt kan slettes.

  1. Åpne utgiftsrefusjonen.

  2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).

  3. Trykk på slett.

  4. Trykk på OK. Utgiftsrefusjonen slettes.

  Kopiere utgiftsrefusjon

  1. Trykk på den utgiftsrefusjonen du ønsker å kopiere.

  2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).

  3. Trykk på "lag kopi".

  4. Velg ny startdato. Gjør andre endringer.

  5. Trykk på ikonet for lagre (diskett) for å lagre utgiftsrefusjonen som utkast eller på send for å sende inn utgiftsrefusjonen.

  Legge til utgiftsposter

  1. Trykk på "legg til ny utgiftspost".

  2. Trykk på utgiftstype og velg utgiftstype.

  3. Fyll inn andre felter (noen er obligatoriske) og trykk ok.

  4. Gjenta for å legge til flere utgiftsposter.

  Slette en utgiftspost

  1. Trykk på utgiftsposten du skal slette.

  2. Trykk på ikonet for slett (søppelbøtte).

  3. Trykk på ok.

  1. Trykk på Registrer oppdrag i hovedmenyen.
  2. Trykk på + for å lage et nytt skjema.
  3. Trykk på Formål (obligatorisk). Skriv inn formål (beskrivelse av oppdraget) og trykk på OK.
  4. Endre kostnadstilordning hvis du har fått beskjed om det.
  5. Trykk på + Legg til ny godtgjørelse (lenger ned på siden).
   1. Trykk på Beskrivelse. Skriv inn beskrivelse (dato, del av oppdrag e.l.) og trykk på OK.
   2. Trykk på dato og velg dato i kalenderen.
   3. Trykk på lønnart. Søk etter lønnart (med navn eller nummer) og/eller velg lønnart i listen.
   4. Fyll inn beløp, antall eller antall og sats.
   5. Trykk på OK.
  6. Gjenta eventuelt forrige trinn for å legge inn flere godtgjørelser i skjemaet.
  7. Skriv kommentar til godkjenner/leder.
  8. Trykk på Vedlegg (øverst på siden). Trykk på + Nytt vedlegg. Legg til vedlegg. Trykk på Filnavn, skriv inn filnavn og trykk på ok. Trykk på ok. Gjenta for å legge til flere vedlegg.
  9. Trykk på ikonet for lagre (diskett). Skjemaet lagres som utkast. Du kan fortsette å registrere skjemaet på et senere tidspunkt.
  10. Trykk på SEND (øverst på siden). Trykk på Send inn for å sende inn skjemaet.

  For å endre en registrert godtgjørelse i skjemaet, trykk på godtgjørelsen, endre og trykk på OK.

  For å slette en registrert godtgjørelse i skjemaet, trykk på godtgjørelsen, trykk på søppelbøtten og trykk på OK på meldingen.

 • Legge til vedlegg ved å ta bilde med telefonens kamera

  1. Trykk på vedlegg i menyen i reiseregningen eller utgiftsrefusjonen. Du kan også legge til vedlegg på en utgiftspost.

  2. Trykk på "nytt vedlegg".

  3. Trykk på "ta bilde" for å ta et bilde med telefonens kamera.

  4. Svar ok på "DFØ vil ha tilgang til kameraet".

  5. Ta bilde. Trykk på "Use Photo". Eller trykk på "Retake" for å ta nytt bilde.

  6. Trykk på filnavn. Skriv inn navn og trykk på ok.

  7. Trykk ok. Vedlegget lagres.

  Legge til vedlegg ved å laste opp en fil som ligger på telefonen

  1. Trykk på vedlegg i menyen i reiseregningen eller i utgiftsrefusjonen. Du kan også legge til vedlegg på en utgiftspost.

  2. Trykk på "nytt vedlegg".

  3. Trykk på «velg eksisterende».

  4. Velg ønsket fil. På iPhone er det kun mulig å velger bilder som ligger på kamerarullen. På Android kan du velge blant alle filer på telefonen.

  5. Svar ok på "DFØ vil ha tilgang til bildene dine".

  6. Velg fil.

  7. Trykk på filnavn. Skriv inn navn og trykk på ok.

  8. Trykk på ok. Vedlegget lagres.

  To tips

  • Du kan legge flere kvitteringer ved siden av hverandre og ta ett samlet bilde.

  • Du kan åpne en PDF-fil på telefonen og ta skjermbilde av den.

  Slette et vedlegg

  1. Trykk på vedlegget.

  2. Trykk på ikonet for slett (søppelbøtte).

  3. Trykk på ok.

  Slette et vedlegg til en utgiftspost

  Du må slette hele utgiftsposten, du kan ikke bare slette vedlegget.

  1. Trykk på utgiftsposten.
  2. Trykk på ikonet for slett (søppelbøtte).
  3. Trykk på ok.

  Se på et vedlegg

  1. Trykk på vedlegget. Vedlegget vises hvis det er et bilde.

  2. Hvis du ikke kan se vedlegget, trykk på ikonet for last ned (pil ned).

  3. Hvis ikke telefonen selv velger app, velg hvilken app du vil bruke for å laste ned vedlegget til. Vedlegget vises.

  4. Trykk på Tilbake til DFØ.

 • Se hva du har fått utbetalt og når

  1. Trykk på utbetaling i hovedmenyen.

  2. Trykk på reise og utgift.

  3. Her finner du reisesøknader, reiseregninger og utgiftsrefusjoner som er utbetalt. Du ser også hvilket beløp som er utbetalt når.

  4. Trykk på den du ønsker å se på. Slippen vises. Det er alltid den siste versjonen av slippen som vises.

  Se hva som kommer til å bli utbetalt

  1. Trykk på reiseregningen, utgiftsrefusjonen eller reisesøknaden du vil se på.
  2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
  3. Trykk på vis slipp. Da får du opp en forhåndsvisning av hva du kommer til å få utbetalt.

Sånn bruker du nettløsningen Betalmeg

Tips

 • Vi anbefaler å bruke en ny versjon av nettleseren.
 • Betalmeg er ikke optimalisert for telefon eller nettbrett. Vil du bruke mobilen, anbefaler vi at du laster ned DFØ-app.

Du finner mye hjelp når du logger inn. Inne i Betalmeg finner du en praterobot eller chatbot som heter Lara. Lara gir deg hjelp og veiledning til utfylling av honorarskjema, reiseregning og utgiftsrefusjon.

Du finner Lara når du klikker på spørsmålstegnet på siden. Hun svarer for eksempel på

 • hvordan du skal fylle ut reiseregninger eller honorarskjemaet
 • hva et honorar er
 • hvilke offentlige satser som gjelder
 • hvordan du sender inn skjemaet

Lara er fremdeles under opplæring. Jo flere spørsmål hun får, jo bedre kan Lara hjelpe deg og andre i fremtiden.

Hvis Lara ikke vet svaret på spørsmålet ditt, kan du bli satt over til en medarbeider på kundesenteret vårt.

Du kan også ringe oss på telefon 400 18 659 eller sende oss en e-post på lonn@dfo.no.

Hva er en honorarmottaker?

En honorarmottaker er en person som ikke er ansatt i en statlig virksomhet, men som likevel skal ha utbetalt et honorar og/eller ha refundert utgifter til reise eller andre utlegg.

Det kan for eksempel være

 • medlemmer av råd, utvalg og styrer
 • tolker
 • meddommere
 • eksamensvakter

Utbetalingsdatoer

Her finner du de neste utbetalingsdatoene.

Kontaktinfo

Har du spørsmål knyttet til selve oppdraget eller administrative forhold rundt dette, ta kontakt med din oppdragsgiver.

Trenger du hjelp med innlogging og funksjonalitet, ta kontakt med oss på

Fant du det du lette etter?