Registrere godtgjørelse

Slik registrerer du godtgjørelser i selvbetjeningsportalen.

Denne veiledningen viser hvordan du registrerer godtgjørelser i selvbetjeningsportalen på nett. Du kan også registrere godtgjørelse i DFØ-app på mobilen.

1. Formål

Klikk på «Godtgjørelser» for å opprette et nytt godtgjørelsesskjema.

Du vil få opp en liste med alle skjemaene dine til venstre i bildet. Her vil statusen vise om skjemaet ditt er sendt, godkjent, utbetalt, returnert eller lagret som utkast. Det er bare utkast og returnerte skjema du har mulighet til å redigere.

Klikk på «Lag ny» nede til venstre for å opprette et nytt godtgjørelsesskjema.

I feltet «Formål» oppgir du hva godtgjørelsen gjelder. Dette feltet er obligatorisk.

La kostnadsfordelingen stå på «Standard». Har du fått oppgitt en annen kostnadsfordeling fra din arbeidsgiver velger du «Annen».

Feltene er forhåndsutfylt med kostnadsfordelingen som lønnen din normalt konteres på. Dersom utbetalingen skal konteres på for eksempel et bestemt kostnadssted eller et bestemt prosjekt, kan du endre eller legge til verdier.

Er det flere posteringer på det samme skjemaet, vil alle disse posteringene bli kontert på den samme kostnadsfordelingen. Skal de fordeles på ulik måte, må du sende egne skjema per kontering.

Klikk på «Trinn 2» for å gå videre.

2. Godtgjørelser

Klikk på «Legg til godtgjørelse» for å registrere en ny godtgjørelsespost.

Fyll inn feltene «Beskrivelse» og «Dato».

Klikk på symbolet i feltet «Lønnart» og velg aktuell lønnart fra listen.

Avhengig av hvilken lønnart du har valgt får du oppgitt felt som må fylles ut. Legg inn verdiene som er aktuelle for deg.

Klikk på «Ok» nede til høyre når feltene er utfylt.

Vil du legge til flere godtgjørelser i samme skjema klikker du på «Legg til godtgjørelse». Hvis du vil gjøre endringer på en godtgjørelse du allerede har registrert, klikker du på linjen med den aktuelle posten.

Klikk på «Trinn 3» når du er ferdig med registreringen.

3. Vedlegg

Klikk på «Legg til vedlegg» for å legge til vedlegg.

Finn det aktuelle vedlegget (bilde eller PDF-fil) som ligger på din datamaskin og klikk på «Åpne».

Klikk på blyanten ute til høyre hvis du vil slette eller endre navn på vedlegget.

Klikk på «Trinn 4» for å gå videre.

4. Kommentar

Her kan du legge inn eventuelle kommentarer til din arbeidsgiver.

Klikk videre på «Gå til innsending».

Deretter får du en oversikt over hva du har registrert. Hvis du vil redigere noen av registreringene klikker du på «Rediger», som du finner til høyre under hvert punkt.

Dersom du vil vente med å sende skjemaet til godkjenning klikker du på «Lagre» nede til høyre. Hvis du er ferdig med registreringen av skjemaet klikker du på «Send til godkjenning».

Når skjemaet er sendt har du ikke lenger mulighet til å gjøre endringer.

Når du har valgt «Send til godkjenning» får du opp en meldingsboks. Klikk på «Avbryt» hvis du vil gjøre endringer. Hvis du klikker på «Send inn» sendes skjemaet til arbeidsgiver for kontroll og godkjenning.

Etter at skjemaet er blitt sendt til godkjenning blir du returnert til startbildet for «Godtgjørelser». Skjemaet du har sendt inn finner du i listen til venstre med et sekvensnummer og status «Sendt».

Når skjemaet er godkjent vil status endre seg til «Godkjent». Godtgjørelsen blir da utbetalt ved neste lønnsutbetaling.

Redigere innsendt godtgjørelse

Det er mulig å redigere innsendte godtgjørelser før den har blitt godkjent.

Slik går du frem:

Klikk på Rediger øverst til høyre i skjemaet.


Gjør endringene i skjemaet og trykk på OK.

Lagre endringene ved å trykke på Lagre. Når endringene er lagret blir skjemaet oppdatert.

Dato for lønnsutbetaling

Se datoene for lønnsutbetaling i kjøreplanen for lønn.

Oppdatert: 31. mai 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.