Funksjonsroller i Tilgangsportalen

Her finner du en beskrivelse av tilgjengelige funksjonsroller i Tilgangsportalen. Disse gir tilganger i Unit4 ERP.

Basistilgang

RD Grunntilgang web Lesetilgang til Unit4 ERP web med tilgang til Rapporter. Spørremulighet mot modulene Felles, Regnskap og Kunder og Salg.
RD Grunntilgang desktop Grunntilgang til Unit ERP desktop. Spørremulighet mot modulene Logistikk, Økonomi og Felles. Gir tilgang til Rapporter.
RD Rapporter basis Tilgang til Unit4 ERP web med tilgang til rapporter under Felles og Rapporter. Trenger ikke å tildeles til brukere som har Grunntilgang web eller andre roller som gir tilgang til rapporter i web.

Faktura

RD Attestant / godkjennerRolle for attestanter og godkjenner i innkjøp- og fakturaløsning i Unit4 ERP. Gir mulighet til å behandle oppgaver og spørring mot egne behandlede oppgaver. Godkjenner må i tillegg defineres i Fullmaktsmatrisen for å kunne godkjenne oppgaver.
RD Endring fullmakterGir tilgang til å utføre endringer i fullmaktsmatrisen i Unit4 ERP og administrasjon av vikarer og overordnede. Må tildeles i kombinasjon med andre roller.
RD FakturaadministratorGir tilgang til Unit4 ERP Web med menypunkter for fakturaadministrasjon.
RD ForkontrollGir tilgang til å behandle faktura i forkontrollen. Rollen må tildeles i tillegg til RD Fakturaadministrator.
RD EtterkontrollGir tilgang til å behandle faktura i etterkontrollen. Rollen må tildeles i tillegg til RD Fakturaadministrator.
RD Avviste posterGir tilgang til å behandle avviste fakturaer. Rollen må tildeles i tillegg til RD Fakturaadministrator.
RD Rapporter innkjøp og fakturaGir tilgang til innkjøp- og fakturarapporter under Felles og Rapporter i Unit4 ERP web. Brukere som har/skal ha rollen Grunntilgang web trenger ikke denne i tillegg.

Innkjøp

RD VaremottakerGir tilgang til å gjennomføre varemottak i Unit4 ERP web.
RD RekvirentGir tilgang til startside for innkjøp med innkjøpsforespørsel, inkludert tilgang til nettbutikk (punchout) og varemottak, samt spørring mot egne behandlede oppgaver.
RD InnkjøperGir tilgang til innkjøpsløsningen i Unit4 ERP Web med mulighet til å motta innkjøpsforespørsler som krever komplettering før endelig godkjenning, og behandling avviste innkjøp.
RD Innkjøper kontrolltrinnRollen skal kun brukes av virksomheter som har tatt i bruk ekstra kontrolltrinn i arbeidsflyten for innkjøpsforespørsler. Rollen gir like menytilganger som innkjøper, samt at de kan behandle oppgaver i kontrolltrinnet.
RD InnkjøpsadministratorGir like tilganger som Innkjøper i Unit4 ERP web. Rollen gir i tillegg tilgang til Kataloghåndtering, ressurser og artikkelregister i desktop. Lesetilgang til fullmaktsmatrisen i web.

Moduler

RD Budsjett/Planlegger basisLesetilgang til Unit4 ERP web med tilgang til Rapporter. Spørremulighet mot modulene Regnskap, Felles og Kunder og Salg. Registreringstilgang i budsjettmodulen Planlegger. I kombinasjon med Grunntilgang desktop får man tilgang til vedlikehold av faste registre i Planlegger.
RD Attestant regnskapAttestasjon av hovedbokbilag. Gjelder kun virksomheter som bruker rolle til dette.
RD Godkjenner regnskapGodkjenning av hovedbokbilag. Gjelder kun virksomheter som bruker rolle til dette.
RD AnleggsoppfølgerTilgang til anleggsmodulen i web og desktop, samt tilgang til Rapporter.
RD Økonomiinfo basis SRS/kontantRolle til rapporteringsverktøy Økonomiinfo i Unit4 ERP Web. 
RD Økonomiinfo prognoseRollen gir tilgang til prognoseregistrering i Økonomiinfo. Må kombineres med basisrolle for økonomiinfo.
RD Økonomiinfo fagbrukerRollen gir adgang til prognoseinnstillinger og favorittadministrasjon i Økonomiinfo. Må kombineres med basisrolle for økonomiinfo.
RD Tidstyring basisInneholder grunntilgang web, samt tilgang til menyer og spørringer i prosjektstyringsmodulen i web med mulighet for vedlikehold i prosjektregisteret/arbeidsordre.
RD Tidstyring fagbrukerRollen gir registreringstilgang i prosjektstyringsmodulen i web og desktop og tilgang til Rapporter.
RD Tidstyring timeregistreringRollen gir registreringstilgang i prosjektstyringsmodulen i desktop og tilgang til Rapporter. Gir tilgang til å registrere timer under Prosjekt i desktop.

Funksjonelle roller

RD Faste registreGir tilgang til vedlikehold av faste registre i web, samt tilgang til rapporter. For tilgang til faste registre i desktop må rollen kombineres med RD Grunntilgang desktop.
RD Utgående fakturaLesetilgang til Unit4 ERP web med tilgang til Rapporter. Spørremulighet mot modulene Felles og Regnskap, samt registreringstilgang for utgående faktura.
RD BKUNANSRolle som tilgjengeliggjør bruker som attestasjonsansvarlig på utgående faktura. Gir ingen systemtilgang.
RD BAVTANSRolle som tilgjengeliggjør bruker som attestasjonsansvarlig i avtaleregnskapet og manuell leverandørfaktura. Gir ingen systemtilgang.
RD BokføringGir tilgang til bokføring av bilag og tilgang til forenklet bokføring av innbetalinger (kun i desktop). Bør ikke kombineres med kunde- og leverandørvedlikeholder.
RD LeverandørvedlikeholderTilgang til vedlikehold av leverandørregisteret i Unit4 ERP. Bør ikke kombineres med rollen Bokføring.
RD KundevedlikeholderTilgang til vedlikehold av kunderegisteret i Unit4 ERP. Bør ikke kombineres med rollen Bokføring.
RD BetalingsoppfølgingGir tilgang til forenklet bokføring av innbetalinger (kun i desktop) og endring på faktura ved feil i remitteringen. Bør ikke kombineres med kunde- og leverandørvedlikeholder.

Kunder som tar i bruk Tilgangsportalen mottar en oversikt over hvilke funksjonsroller de har tilgjengelige og hvilke systemroller disse gir. Ved behov kan DFØ sende en slik oversikt på nytt.

Oppdatert: 15. mars 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord