Rollebeskrivelser i Unit4 ERP

Her finner du en oversikt over roller i Unit4 ERP, som er nyttige å ha oversikt over før du bestiller tilganger.

Oppdatert

Unit4 ERP er tilgjengelig i to ulike grensesnitt: Desktop og Web. Samme bruker kan ha tilgang til en av delene eller begge. I prinsippet gir begge grensesnitt samme tilganger. I praksis har Desktop flere menypunkter og funksjoner. Av den grunn har de fleste kundebrukere som jobber aktivt med regnskap tilgang til Desktop. Det er primært de som har «enklere» behov som kun benytter Web.

Desktop er kun tilgjengelig via DFØs Citrix-plattform og alle brukere må derfor ha en Citrix (AD) bruker i tillegg til Unit4 ERP-bruker.

Basisroller

Alle kundebrukere må ha minst en basis-rolle. (Med unntak av brukere som kun skal benytte seg av Økonomiinfo)

 • Basisrolle som gir grunnleggende tilgang til Unit4 ERP Desktop. Krever Citrixtilgang. Rollen gir tilgang til rapporter og spørring under følgende menypunkt i Unit4 ERP:

  • Egne menyer
  • Unit4 ERP felles; Kontoplan, Begreper, Begrepsverdier, Relasjoner, Trær, Dokumentarkiv og
  • Firmaopplysninger.
  • Unit4 ERP økonomi; Hovedbok, Leverandører, Kunder, Anleggsverdiregnskap og Kontantregnskap.
  • Unit4 ERP Logistikk; Fakturering – spørringer. 

  Rollen gir tilgang til mottaksregistrering av hovedbokstransaksjoner. Rollen gir ikke tilgang til transaksjoner i Planlegger.

 • Basisrolle som gir grunnleggende tilgang til Unit4 ERP Web. Rollen gir tilgang til rapporter og spørring under følgende menypunkt i Unit4 ERP:

  • Min ansettelse
  • Innkjøp - spørringer
  • Kunder og Salg - spørringer
  • Regnskap

  Rollen gir tilgang til mottaksregistrering av hovedbokstransaksjoner. Brukere bør ha minimum en rapportrolle i tillegg.

  Gir også spørretilgang under hovedbok i Desktop. Denne tilgangen gir mulighet til å «drill down» i Web.

 • Basisrolle til Rapporter. Gir tilgang til alle menypunkt i Rapporter. Alle brukere skal ha RBASIS.

Funksjonelle roller

 • Gir tilgang til registrering i både Desktop og Web.
 • Registreringsmulighetene er i noen tilfeller ikke tilgjengelig i Web.
 • Gir tilgang til å opprette, lese, endre og slette under følgende menypunkt i Unit4 ERP Desktop:

  • Unit4 ERP Felles
   • Begrepsverdier
   • Relasjoner
   • Begrep per relasjon
   • Relasjoner per begrep
   • Trær
  • Unit4 ERP Økonomi Hovedbok
   • Budsjettering
  • Tilskudd
   • Tilskudd
  • Gir tilgang til å lese og endre under følgende menypunkt i Web: Felles
   • Begrepsregister
   • Spørring begrepsverdier
 • For fullservicekunder som ønsker å bruke forenklet løsning for manuelle innbetalinger. Rollen kan kun brukes av virksomheter som bruker digitale bilag.

  Rollen gir tilgang til registrering under følgende menypunkt i Unit4 ERP Økonomi i Desktop:

  • Leverandørreskontro; Fakturapostering (Bokføring leverandørfaktura)
  • Kundereskontro; Manuell kundefaktura

  med mulighet for ett-trinns føring og utligning av innbetalinger uten eksisterende krav.

  Rollen bør ikke kombineres med BKUNREG eller BLEVREG og er kun tilgjengelig i Desktop.

 • Gir tilgang til å opprette, lese, endre og slette under følgende menypunkt i Unit4 ERP Hovedbok Desktop:

  • Kundereskontro
   • Kunderegister
   • Faste registre

  Gir tilgang til å opprette, lese, endre og slette under følgende menypunkt i Web:

  • Kundeinformasjon
   • Kunde

  Rollen bør ikke kombineres med BBOKFOR eller BINNBET.

 • Gir tilgang til å opprette, lese, endre og slette under følgende menypunkt i Unit4 ERP Hovedbok Desktop:

  • Leverandørreskontro
   • Leverandører
   • Faste registre

  Gir tilgang til å opprette, lese, endre og slette under følgende menypunkt i Web:

  • Leverandørinformasjon
   • Leverandører  Rollen bør ikke kombineres med BBOKFOR eller BINNBET.

 • Rollen gir tilgang til registrering i Unit4 ERP.

  Gir tilgang til registrering under følgende menypunkt i Unit4 ERP Økonomi i Desktop:

  • Hovedbok; Registrering, Reversering og bilagsjournaler.
  • Leverandørregister; Fakturamottak, Fakturapostering, Reversering, Betalinger (ajourhold åpne poster,ajourhold remittering og faste registre) og spørringer.
  • Kundereskontro; Reversering, Innbetalinger, Betalingsoppfølging, Overføring historikk, Rentedebitering, Fakturering, Inkasso, Tapsføring og Spørring.
  • Avtaleregnskap; Avtale, Mottaksregistrering avtalefaktura, Bokføring avtalefaktura, Avtale oppfølging, Fakturaoppfølging, Faste registre og Godkjenning avtalefaktura

  Gir tilgang til registrering under følgende menypunkt i Unit4 ERP Økonomi i Web:

  • Hovedbok; Mottaksregistrering av hovedbokstransaksjoner, Godkjenning av hovedbokstransaksjoner.

  Rollen gir ikke tilgang til kunde- eller leverandørregister

Modulbaserte roller

 • Gir tilgang til registrering i både Desktop og Web.
 • Registreringsmulighetene er i noen tilfeller ikke tilgjengelig i Web.
 • Rollen gir tilgang til registrering, spørring og rapporter i Unit4 ERP Anleggsverdiregnskap. Gir tilgang til:

  • Anleggsregister inkl. opprette anlegg fra faktura, Spørring anleggstransaksjoner, registrering, endringer og korrigeringer, reversering, avskriving og postering.

  Rollen er kun aktuell for virksomheter som benytter SRS-regnskapsprinsipp.

 • Rollen gir tilgang til registrering og spørring i Unit4 ERP for fakturering og oppfølging. Gir tilgang til registrering og spørring under følgende menypunkt i Unit4 ERP Økonomi og Logistikk i Desktop:

  • Hovedbok/Kundereskontro/Betalingsoppfølging; Ajourhold åpne poster, Purringsforslag og Ajourhold purreforslag.

  Gir tilgang til registrering og spørring under følgende menypunkt i Unit4 ERP Logistikk:

  • Ordre/Fakturering; Abonnement, Salgsordre, Fakturering, Spørring, Artikkelregister og Faste register

  Gir tilgang til registrering og spørring under følgende menypunkt i Unit4 ERP Kunder og salg og Informasjonssider i Web:

  • Kunder og salg; Salgsordre
  • Informasjonssider; Rapportbestilling/Fakturering og oppfølging
 • Gir tilgang til å opprette, lese, endre og slette under følgende menypunkt i Unit4 ERP Planlegger i Desktop og i Web:

  • Transaksjoner, Spørring transaksjoner og Faste register/Periodiseringer. Rollen gir i tillegg tilgang til spørring i alle menyer i Planlegger.
 • Rollen gir tilgang registrering og spørring i prosjektstyringsmodulen:
  Time/prosjekt/fakturering

  • Timelister
  • Utleggsposter
  • Prosjekter
  • Arbeidsordre
  • Prosjektrapportering/oppfølging
  • Ressurser
  • Faste registre
  • Arbeidsflyt
 • Rollen gir tilgang til menyer og spørringer i prosjektstyringsmodulen. Det er i hovedsak ingen registreringsmuligheter, men for noen menypunkter er det mulig å registrere, endre eller slette informasjon.

  Dette gjelder for følgende menypunkter i prosjektstyringsmodulen:

  Prosjektregister/arbeidsordreregister:

  • Aktiviteter kan knyttes til prosjekt
  • Prosjektinformasjon, prosjektbeskrivelse, fremdrift, rammebudsjettering, godkjenner og adresse kan registreres og endres
  • Prosjekt med status utkast kan aktiveres
  • Prosjektutkast og arbeidsordreutkast kan slettes

Andre typer tilganger

 • Rollen gir tilgang til å registrere timer både under Prosjekt i Desktop og Tid og utlegg i Web.

 • Rollen gir ingen menytilgang er en «Responsible» rolle. Gir mulighet for å sette bruker som attestasjonsansvarlig eller selger ved salgsordre/fakturering.

 • Rollen gir ingen menytilgang er en «Responsible» rolle. Gir mulighet for å sette bruker som attestasjonsansvarlig i Avtaleregnskap og manuell leverandørfaktura.

Økonomiinfo

 • Rolle til rapporteringsverktøy Økonomiinfo i Unit4 ERP Web. Gir tilgang til rapporter under følgende menypunkt i Unit4 ERP:

  • Økonomiinfo
   • Økonomiinfo (SRS)
 • Rolle til rapporteringsverktøy Økonomiinfo i Unit4 ERP Web. Gir tilgang til rapporter under følgende menypunkt i Unit4 ERP:

  • Økonomiinfo
   • Økonomiinfo
 • Rollen gir ingen menytilgang - er en super rolle. Gir adgang til prognoseinnstillinger og favorittadministrasjon i Økonomiinfo. Rettigheter som rollen gir styres i Økonomiinfo.

 • Rollen gir ingen menytilgang . Gir adgang til prognoseregistrering i Økonomiinfo. Rettigheter som rollen gir styres i Økonomiinfo.

Datakontroll

 • Datakontrollroller benyttes av enkelte kundefirma.

  Datakontroll gir ytterlige begrensninger på tilgang til data: brukerne kan kun se data knyttet til det/de konteringselementene de er autorisert for (typisk koststed eller prosjekt, men andre varianter finnes).

Administrasjonsroller (kun for DFØ)

DFØ-ansatte har en eller flere av disse rollene basert på sin funksjon/arbeidsoppgaver.

 • Gir full systemtilgang til Unit4 ERP. Har tilgang til brukerregister. Kun for bruk i applikasjonsavdelingen. Skal alltid kombineres med CBASIS, RBASIS og SUPER.

 • Gir begrenset systemtilgang. Har ikke tilgang til brukerregister eller redigering av logger. Skal alltid kombineres med CBASIS, RBASIS og SUPER.

 • Basisrolle for ansatte i DFØ gir tilgang til:

  • Desktop og Web
  • Bokføring
  • Fakturering
  • Remittering
  • Rapporter
  • Spørringer

  Gir ikke tilgang til kunde-/leverandørregister (kan kombineres med BKUNREG/BLEVREG ved behov). Skal alltid kombineres med CBASIS, RBASIS og SUPER.

 • Samme som ADMBASIS, men med tilgang til kunde-/leverandørregister og utvidede tilganger til oppsett. Skal alltid kombineres med CBASIS, RBASIS og SUPER.

 • Rollen gir tilgang til brukerregister i Unit4 ERP. Merk at rollen ADMIN har den samme tilgangen integrert i rollen.

 • Spørretilgang for riksrevisjonen. Rollen gir tilgang til menyer og spørringer i Unit4 ERP. Gir ingen registreringsmuligheter.

 • Teknisk rolle som benyttes av integrasjonen mot TIM.

  • Utveksling av brukerdata
  • Utveksling av data om roller
 • Rollen forbigår all datakontroll i hele basen. Alle ADM-brukere og eventuelt riksrevisjon skal ha denne rollen.

Merk at:

 • ansatte i DFØ Lønnsdivisjon som bistår med avstemming av lønn bruker ABASIS i stedet for Admin-roller.
 • DFØ-brukere må ha rollen CBASIS (oppslag mot fakturasystem) og RBASIS (tilgang til menypunkt for rapporter).
 • DFØ-ansatte er unntatt fra datakontroll ved hjelp av rollen SUPER.
 • DFØ-ansatte normalt ikke benytter B-rollene, med unntak av BKUNREG og BLEVREG i kombinasjon med ADMBASIS.
Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?