Stedfortredergodtgjørelse i DFØ-appen

Du kan enkelt registrere stedfortredergodtgjørelser i DFØ-appen. På denne siden finner du informasjon hvordan du går frem.

Stedfortredergodtgjørelse blir også kalt fungeringstillegg. Denne utbetales når en ansatt har tjenestefri i et begrenset tidsrom og en annen ansatt blir pålagt å tjenestegjøre i denne høyere lønnede stillingen.

  • Du kan registrere når som helst og hvor som helst. Alt du trenger er å ha appen på telefonen.
  • Appen er både enkel og oversiktlig. Det er lett å finne frem til feltene du må registrere.
  • Du får varselmeldinger ved feil i føringen av stedfortredergodtgjørelsen, for eksempel dersom perioden ikke er i henhold til regelverket.
  • Du kan enkelt gi beskjed om eventuelle endringer i tilganger og roller.
  • Pensjonsberettigede fungeringer blir automatisk ivaretatt. Appen sjekker hvilket årstall personen som fungerer er født og hva årsaken for fungeringen er. Basert på dette huker appen av for pensjonsberettiget i de tilfellene det skal registreres.

Leders rolle

Alle brukere med rollen «godkjenner 2» har tilgang til menyvalget «Stedfortredergodtgjørelse» i DFØ-appen. Leder får der tilgang til å registrere:

  • hvem som skal fungere for hvem, i hvilken periode
  • hvilke stedfortredergodtgjørelse fungerende skal ha i perioden
  • eventuelle nye tilganger fungerende skal ha i perioden

Leder må være registrert med autorisasjon og arbeidsflyt tilknyttet aktuell enhet i virksomheten for at denne funksjonen skal fungere.

Fagbrukers rolle

Skjema som blir sendt inn havner til godkjenning hos «Godkjenner 1 (HR flyt)». Det er for å kontrollere at registreringen er riktig, og at den følger regelverk og interne retningslinjer for stedfortredergodtgjørelse. Det er mulig å behandle oppgavene for dette via innkurven i både DFØ-appen og selvbetjeningsportalen på PC.

Oppdatert: 21. juni 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.