Nettverk for samfunnsøkonomisk analyse

Nettverket er for deg som er ansatt i et departementer eller en statlig virksomhet, og som jobber med samfunnsøkonomiske analyser og andre konsekvensutredninger på respektive sektorområder.

Formål

Nettverket skal bidra til flere og bedre samfunnsøkonomiske analyser i staten. Som ekspertorganet i staten på samfunnsøkonomiske analyser er det naturlig at DFØ fungerer som bindeledd mellom departementer og underliggende etater på dette området.

Hensikten med nettverket er å bli kjent med andre som jobber med samfunnsøkonomiske analyser, holde hverandre orientert om veiledere og analyser som lages på ulike områder, utveksle erfaringer og få faglig påfyll.

Ved å legge til rette for erfarings- og kunnskapsdeling på tvers av statlige virksomheter og sektorer, ønsker vi å

  • gi økt kunnskap om samfunnsøkonomisk analyse
  • gi økt interesse og motivasjon for å ta i bruk analyseverktøyet
  • skape kontakt mellom personer som er involvert i analyser i staten
  • gi flere analyser og økt kvalitet på disse.
Referat fra siste møter
Referat fra nettverksmøtet i samfunnsøkonomisk analyse 9. juni 2021

9. juni ble det gjennomført digitalt møte i nettverket for samfunnsøkonomisk analyse. Temaet for dagen var koronapandemien hvor Steinar Holden og Egil Matsen fortalte oss om deres arbeid relatert til denne. Steinar Holden presentere Holden-utvalgets arbeid og rapporter om samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltak (covid-19), mens Egil Matsen presenterte innsikt fra Koronakommisjonens rapport om myndighetenes håndtering av koronapandemien (NOU 2021:6).

Publisert: 31. august 2021
Referat og videopptak fra møte i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse 9. desember

Den 9. desember ble det arrangert et nytt nettverksmøte i digitalt format. Det ble ingen julelunsj denne gangen, men interessante innlegg og mange gode poeng som seerne kunne ta med seg. Temaet for dagen var på spørsmål 1 i utredningsinstruksen: «Hva er problemet og hva vil vi oppnå?», og vi fikk høre om viktigheten av en god problemanalyse fra flere ulike synsvinkler.

Publisert: 27. januar 2021 Oppdatert: 7. oktober 2021
Oppdatert: 20. mai 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord