Nettverk for samfunnsøkonomisk analyse

Nettverket for deg som er ansatt i et departementer eller en statlig virksomhet, og som jobber med samfunnsøkonomiske analyser og andre konsekvensutredninger på respektive sektorområder.

Oppdatert

Formål

Nettverket skal bidra til flere og bedre samfunnsøkonomiske analyser i staten. Som ekspertorganet i staten på samfunnsøkonomiske analyser er det naturlig at DFØ fungerer som bindeledd mellom departementer og underliggende etater på dette området.

Hensikten med nettverket er å bli kjent med andre som jobber med samfunnsøkonomiske analyser, holde hverandre orientert om veiledere og analyser som lages på ulike områder, utveksle erfaringer og få faglig påfyll.

Ved å legge til rette for erfarings- og kunnskapsdeling på tvers av statlige virksomheter og sektorer, ønsker vi å

  • gi økt kunnskap om samfunnsøkonomisk analyse
  • gi økt interesse og motivasjon for å ta i bruk analyseverktøyet
  • skape kontakt mellom personer som er involvert i analyser i staten
  • gi flere analyser og økt kvalitet på disse.

Kommende møter i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse

Referat fra siste møter

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?