Referat fra nettverksmøtet i samfunnsøkonomisk analyse 14. desember 2021

Tirsdag 14. desember ble det gjennomført et digitalt møte i nettverket for samfunnsøkonomisk analyse. Temaet for møtet var hvordan man skal ta hensyn til klimagassutslipp i samfunnsøkonomiske analyser, hvor Finansdepartementet har fastsatt nytt regelverk gjeldende fra 1. januar 2022.

Innlegg fra Vegard Hole Hirsch – Finansdepartementet

Vegard er fagsjef i Finansdepartementet og innledet med bakgrunnen for det nye regelverket før han introduserte oss til de nye kravene og hvordan det skal tas hensyn til klimagassutslipp i samfunnsøkonomiske analyser ved bruk av karbonpriser.

Innlegg fra Knut Einar Rosendahl – NMBU

Knut Einar er professor NMBU og kommentere det nye regelverket, hvor han blant annet stilte spørsmål med hva som egentlig er målet med regelverket. Knut Einar var med i Grønn skattekommisjon (2015) og leder nå Teknisk beregningsutvalg (TBU) for klima. Han omtalte også TBU sitt arbeid med metoder for å vurdere utslippseffekter, og utvalgets videre arbeid.

Innlegg fra Vidar Rugset – Statens vegvesen

Vidar er transportanalytiker i Statens vegvesen og ga en innføring i praktisk bruk av karbonpriser i samferdselssektoren. Han fortale om Statens vegvesen sitt arbeid på området, herunder om praktiske verktøy som brukes og anslag de får fra sine modellkjøringer. Han viste også hvordan veisektoren vil forholde seg til de nye kravene og hva det vil innebære av endringer ved gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser, med bruk av konkrete eksempler som også kan være til nytte for andre virksomheter.

Vil du bli medlem i nettverket?

Nettverket for deg som er ansatt i et departementer eller en statlig virksomhet, og som jobber med samfunnsøkonomiske analyser og andre konsekvensutredninger på respektive sektorområder.

Les mer om nettverket og meld deg inn. 

Publisert: 11. januar 2022 Oppdatert: 8. mars 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.