Referat og videopptak fra møte i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse 9. desember 2020

Den 9. desember ble det arrangert et nytt nettverksmøte i digitalt format. Det ble ingen julelunsj denne gangen, men interessante innlegg og mange gode poeng som seerne kunne ta med seg. Temaet for dagen var på spørsmål 1 i utredningsinstruksen: «Hva er problemet og hva vil vi oppnå?», og vi fikk høre om viktigheten av en god problemanalyse fra flere ulike synsvinkler.

Innlegg fra Knut Samset – Concept

Møtets første innlegg kom fra Knut Samset, programleder i forskningsprogrammet Concept. Samset presenterte innhold fra Concepts temahefte nummer 11 – Problemanalysen. Det første steget i konseptvalgutredninger.

Hans hovedpoeng var å skille mellom behov og problem. Og at man ikke skal ta utgangspunkt i behovet, men problemet, for å gi en god begrunnelse for tiltaket og å åpne opp mulighetsrommet. Samset viste flere eksempler på hvordan godt arbeid med å definere problemet fører til valg av bedre tiltak.

Les Concepts temahefte.

Innlegg fra Jostein Magnussen – Netlife

Jostein Magnussen fra Netlife stod bak dagens andre innlegg. I arbeidet med å utvikle digitale tjenester for mange ulike kunder, har han mye erfaring med problemanalyse.

Magnussens hovedpoeng var at vi må lære oss å elske problemet. Ved å gå fra å være løsningsorienterte til å bli problemorienterte, vil vi finne de beste tiltakene. Han mente at de flinkeste innovatørene er de som klarer å finne de gode problemene som trenger å løses. Og han viste til flere gode eksempler på hvordan ulike selskaper har funnet bedre løsninger ved å være «problemorienterte».

Innlegg fra Svein R. Kristensen – Digitaliseringsrådet

Dagens siste innlegg kom fra Svein R. Kristensen, leder for Digitaliseringsrådet. Digitaliseringsrådet har gitt råd og veiledning til mange ulike virksomheter og prosjekter. Å jobbe brukerorientert har vært blant de viktigste og hyppigste anbefalingene fra Digitaliseringsrådet siden 2016, og i dette ligger det også å få klarhet i hva som er problemet som skal løses.

Les Digitaliseringsrådets erfaringsrapport.

Opptak fra nettverksmøtet

Publisert: 27. januar 2021 Oppdatert: 2. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.