Veileder i periodisert virksomhetsregnskap etter SRS for bruttobudsjetterte virksomheter

Veileder i periodisert virksomhetsregnskap for bruttobudsjetterte virksomheter i staten, er ment som en støtte for de som skal utarbeide virksomhetsregnskap etter SRS. Den gir en grunnleggende og praktisk fremstilling av et virksomhetsregnskap utarbeidet i henhold til SRS. Veilederen tar utgangspunkt i en ordinær bruttobudsjettert virksomhet.

Skriv ut / lag PDF

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord