Anskaffelsesprisen 2023

Hvert år deler vi i DFØ ut Anskaffelsesprisen. I år vil prisen gå til en virksomhet som har utmerket seg i arbeidet med å gjøre en mer bærekraftige anskaffelser.

Bærekraft betyr å ta hensyn til miljø, sosiale forhold og økonomi. DFØ leverte høsten 2021 en Handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser til Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet, som oppfordrer offentlige oppdragsgivere til å ta ytterligere hensyn til bærekraft i sine anskaffelser.

Nå ønsker vi å premiere virksomheter som har fått til dette i.  

Kriterier og nominasjon

Vi oppfordrer virksomheter til å søke selv eller nominere andre offentlige virksomheter, som de vet har oppfylt et eller flere av følgende kriterier:

i. En offentlig oppdragsgiver som har gjennomført en anskaffelse med dokumentert miljøeffekt  

ii. En offentlig oppdragsgiver som har gjennomført en anskaffelse der man i særlig grad har lykkes med ivaretakelse av sosial bærekraft  

iii. En oppdragsgiver som har involvert markedet på en bevisst måte for å oppnå mer bærekraft og på den måten bidratt til utvikling av markedet    

iv. En oppdragsgiver som har satt seg høye mål innen bærekraft og bruker anskaffelser som et strategisk virkemiddel for å nå disse 


Jury og utdeling

En jury bestående av fagpersoner innenfor området bærekraft vil plukke ut vinneren blant alle de nominerte.

Årets jury
  • Odd Olaf Schei, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
  • Tanja Huse-Fagerlie, KS Anskaffelsesforum 
  • Maren Lundhaug, Lofotrådet 
  • Heikki Eidsvoll Holmås, Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA)
  • Maja Adriaensen, StartupNorway  
  • Heidi Furustøl, Etisk Handel 

Årets pris

Vinneren ble annonsert på Anskaffelseskonferansen 2023 31. oktober på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo.

Universitetet i Bergen fikk prisen for å legge vekt på bærekraft og miljø i anskaffelsen av møbler til universitetets nye sentraladministrasjon.

Gruppebilde med tre personer som holder et diplom, en blomsterbukett og et trykk i ramme.
Fra kåringen av vinneren av anskaffelsesprisen 2023: (f.v.) Marit Holter-Sørensen, avdelingsdirektør i DFØ, innkjøpssjef Kjetil Skog ved Universitetet i Bergen og Odd Olaf Schei, seniorrådgiver i DFØ og leder av årets jury

Tidligere vinnere 

2022: Oslo kommune og OneMed AS

Oslo kommune og OneMed AS for avtale om medisinsk forbruksmateriell, utstyr og opprettelse av beredskapslager. 

Anskaffelsesprisen 2022 til Oslo kommune og OneMed AS

2021: Rærlingen kommune og HENT

Rælingen kommune og HENT for godt samarbeid om byggingen av nye Fjerdingby skole.

Anskaffelsesprisen 2021 til Rælingen kommune og HENT

2020: Ingen utdeling grunnet korona-restriksjoner
2019: Elverum kommune og Betonmast Innlandet

Elverum kommune og Betonmast Innlandet for konkurransen for bygging av Ydalir skole, barnehage, idrettshall og aktivitetsarena.

Anskaffelsesprisen 2019 til Elverum kommune og Betonmast Innlandet

2018: Statsbygg og Undervisningsbygg (Oslo kommune)  
2017: Tysvær kommune og Oslo kommune 
2016: Bergen kommune og Oslo kommune 
2015: Universitetet i Bergen 
2014: Skatteetaten, Universitetet i Oslo og Oslo kommune   

Oppdatert: 31. oktober 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.