DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2021

Denne rapporten tek føre seg DFØ si forvalting av økonomiregelverket i 2021.

DFØ-rapport 2022:3
Regelverk
Styring

Innhald

  1. Om forvalting av økonomiregelverket
  2. Unntakssøknadar
  3. Førespurnadar frå statlege verksemder
  4. Tolkingsutsegner
  5. Andre tiltak og erfaringar
  6. Strategisk viktige enkeltoppgåver i 2022
  7. DFØ si vurdering av unntakssøknadane handsama i 2021
  8. Enkelte førespurnadar grupperte etter tema
  9. Nye tolkingsutsegner

Les rapporten

Oppdatert: 7. juli 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord