1. Innledning

Publisert

1.1 Bakgrunn og problemstillinger

Forvaltningskonferansen 2021 handler om forvaltningsutvikling i stort. Hva er de sentrale utfordringene forvaltningen står overfor framover og hva skal til for å løse dem?

I tillegg til å lære av tidligere erfaringer med endrings- og utviklingsarbeid i forvaltningen, stiller vi også spørsmål om det er behov for å jobbe annerledes og på nye måter.

Dette notatet er et kunnskapsgrunnlag til konferansen og er grunnlag for Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØ) eget innlegg. Notatet har som formål å gi en oversikt over særlig relevante politiske føringer og utfordringer, relevant innsiktsarbeid gjort av DFØ og tidligere Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) samt eksempler på nye arbeidsmåter i forvaltningen.

Vi belyser følgende problemstillinger i de ulike kapitlene:

  • Hvilke utfordringer og sentrale føringer står forvaltningen overfor?
  • Hva er erfaringene med endringsprosesser, styring organisering og ledelse?
  • Hva kan være aktuelle nye perspektiver og arbeidsmåter for forvaltningen?

I avslutningskapitlet søker vi så å gi noen refleksjoner knyttet til utvikling av forvaltningen for å løse framtidens utfordringer.

Fant du det du lette etter?