Skjemaer for lønn

Her kan du laste ned skjemaer for lønn.

Oppdatert

Fyll ut og send inn

Du sender inn utfylt skjema til oss som et vedlegg på Kundesenter på nett.

Alle våre kunder kan sende inn bestillingsskjema i Kundesenter på nett. I tillegg kan våre fullservicekunder også sende inn følgende skjemaer:

 • Andre arbeidsgivere
 • Avgrense faste tillegg og trekk
 • Beordring
 • Bidragstrekk
 • Datoangivelser
 • Fraværskvoter
 • Funksjon i bedriften
 • Kontrakt
 • Lønnslån
 • Overstyre arbeidstid
 • Portaltilgang eksterne
 • Terminovervåking
 • Tidsregistrering
 • Tjenestebevis
 • Vedlikehold stilling og organisasjonsenhet

Mer informasjon om skjema i Kundesenter på nett kan du finne på denne nettsiden: Kundesenter på nett - DFØ (dfo.no)

Innsendingsfrister

Innsendingsfristene finner du i kjøreplanen.

For å unngå tidspress ved fristenes utløp, ber vi om at dere sender skjemaene fortløpende til oss for registrering, f.eks. hver uke.

Generelle lønnsskjema

Skjema for fullservicekunder

Lønns- og ansettelsesforhold

Tillegg og trekk

Variable tiddata

Reiser

Opphør av arbeidsforhold

Eksterne

Annet

Skjema for delservicekunder

Delservicekunder som har behov for skjema for eksterne kan finne disse under Skjema for fullservicekunder over.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, kontakt oss på

Fant du det du lette etter?