Skjemaer for lønn

Her kan du laste ned skjemaer for lønn.

Oppdatert

Fyll ut og send inn

Du sender inn utfylte skjema til oss som et vedlegg på Kundesenter på nett

Våre fullservicekunder kan også fylle ut flere skjemaer direkte i Kundesenter på nett. Dette gjelder:

  • endringer i varsler/terminovervåking
  • avgrensing av faste tillegg og trekk
  • endringer i bidragstrekk
  • registrering av til stede-tid tilbake i tid
  • korrigering av fleksitidssaldo
  • fraværskvoter
  • lønnslån
  • datoangivelser
  • vedlikehold av stilling og organisasjonsenheter
  • portaltilgang eksterne

Innsendingsfrister

Innsendingsfristene finner du i kjøreplanen.

For å unngå tidspress ved fristenes utløp, ber vi om at dere sender skjemaene fortløpende til oss for registrering, f.eks. hver uke.

Generelle lønnsskjema

Skjema for fullservicekunder

Lønns- og ansettelsesforhold

Tillegg og trekk

Variable tiddata

Reiser

Opphør av arbeidsforhold

Eksterne

Annet

Skjema for delservicekunder

Delservicekunder som har behov for skjema for eksterne kan finne disse under Skjema for fullservicekunder over.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, kontakt oss på

Fant du det du lette etter?