Rollebeskrivelser

Her finner du en beskrivelse av tilgjengelige roller i innkjøps- og fakturaløsningen i Unit4 ERP.

Innkjøp

Varemottaker

Rolle for varemottakere i innkjøpsløsningen i Unit4 ERP Web. Rollen gir følgende tilganger:

 • Innkjøp
  • Varemottak

Spørringer

 • Varemottaker har ikke tilgang til spørringer.
Rekvirent

Rolle for rekvirenter i innkjøpsløsningen i Unit4 ERP Web. Rollen gir følgende tilganger i Unit4 ERP Web:

 • Din ansettelse
  • Innkjøp med tilgang til Finn artikler og Punchout
  • Aktiver dine vikarer
 • Innkjøp
  • Rekvisisjon
  • Dine innkjøp
  • Utskrift av innkjøpsordre
  • Varemottak

Spørringer

 • Rekvirent har tilgang til spørringer som viser egne behandlede oppgaver.
Innkjøper

Rolle for innkjøpere i innkjøpsløsningen i Unit4 ERP Web. Rollen inneholder like menytilganger som Rekvirent, men gir i tillegg tilgang til:

 • Utvidet funksjonalitet i innkjøpsforespørsel
 • Mulighet til å opprette innkjøpsforespørsler på vegne av andre
 • Innkjøp
  • Rapporter
  • Rekvisisjoner
  • Innkjøpsordre
  • Lesetilgang leverandørinformasjon
 • Felles
  • Poster til oppfølging – manuell distribusjon
  • Spørring arbeidsflyt
 • Rapporter

Spørringer

 • Innkjøper har tilgang til å se alle innkjøp i virksomheten.
Innkjøper kontrolltrinn

Rollen skal kun bestilles av virksomheter som har tatt i bruk et ekstra trinn i arbeidsflyten for innkjøpsforespørsler.

Rolle for mottaker av innkjøpsforespørsler på kontrolltrinn i arbeidsflyt i Unit4 ERP Web. Rollen gir like menytilganger som Innkjøper.

Innkjøpsadministrator

Rolle for innkjøpsadministrator i innkjøpsløsningen i Unit4 ERP. Rollen inneholder like tilganger som Rekvirent og Innkjøper, men gir i tillegg tilgang til følgende i Unit4 ERP desktop:

 • Egne menyer
  • E-procurement – kataloghåndtering
  • Prosjektstyring – ressurser
  • Logistikk – Artikkelregister
 • Fullmaktsmatrise – lesetilgang Web

Spørringer

 • Innkjøpsadministrator har tilgang til å se alle innkjøp i virksomheten.

Faktura

Attestant / godkjenner

Rolle for attestanter og godkjenner i innkjøp- og fakturaløsning i Unit4 ERP. Gir tilgang til Unit4 ERP Web. 

Godkjennere må i tillegg defineres i fullmaktsmatrisen for å kunne godkjenne oppgaver.

Rollen gir følgende tilganger Unit4 ERP Web:

 • Din ansettelse – Aktiver dine vikarer
 • Innkjøp - Fakturakonteringsmaler
 • Oppgavebehandling
 • Spørringer som viser egne behandlede oppgaver

Spørringer

 • Attestant / godkjenner har tilgang til spørringer som viser oversikt over egne oppgaver.
Fakturaadministrator

Rolle for fakturaadministrator i fakturaløsningen i Unit4 ERP.

Rollen gir følgende tilganger i Unit4 ERP Web:

 • Din ansettelse – Aktiver dine vikarer
 • Fullmaktsmatrise - lesetilgang
 • Innkjøp
  • Fakturakonteringsmaler
  • Lesetilgang leverandører
  • Rapporter
 • Regnskap
  • Registrering av inngående fakturaer
  • Spørring arbeidsflyt
  • Brukerlogg arbeidsflyt
 • Felles
  • Dokumentarkiv
  • Poster til oppfølging – manuell distribusjon
  • Administrer vikarer - lesetilgang
  • Tildel vikarer
 • Rapporter

Spørringer

 • Fakturaadministrator har tilgang til ulike spørringer som viser alle oppgaver på flyt.
Forkontroll

Rollen gjelder kun for delservicekunder. 

Gir tilgang til å behandle fakturaer i forkontrollen. 

Rollen må tildeles i tillegg til rollen Fakturaadministrator.

Avviste poster

Rollen gir tilgang til å behandle avviste fakturaer i arbeidsflyten. 

Rollen må tildeles i tillegg til rollen Fakturaadministrator

For kunder med innkjøp gir denne rollen også tilgang til manuell matching.

Etterkontroll

Rollen gir tilgang til å behandle oppgaver i etterkontrollen. 

Rollen må tildeles i tillegg til rollen Fakturaadministrator.

Rapporter

Rapporter innkjøp og faktura

Rapportrolle som gir tilgang til følgende i Unit4 ERP Web:

 • Felles – Rapporter – På tvers av selskaper – Delt – Innkjøp og faktura
 • Rapporter – Rapporter på tvers av firmaer – Globale rapporter – Innkjøp og faktura

Denne rollen skal bare bestilles til brukere som kun skal ha tilgang til innkjøp- og fakturarapporter. Skal ikke bestilles til brukere som har/skal ha rollen RBASIS.

Fullmakter

Endring fullmakter

Rolle som gir tilgang til å utføre endringer i fullmaktsmatrisen i Unit4 ERP. Denne rollen må kombineres med noen av de øvrige rollene for innkjøp- og fakturaløsningen. Gir følgende menytilganger:

 • Fullmaktsmatrise – rapporter og registrering
 • Felles
  • Administrering av vikarer
  • Tildel vikar
  • Oppsett overordnet

Oversikt systemroller

Systemroller som inngår i de ulike funksjonsrollene
FunksjonsrolleSystemrolle
VaremottakerEBASIS
EVAREMOTTAK
EWVAREMOTTAK
RekvirentEBASIS
EVAREMOTTAK
EREKVIRENT
EWREKVIRENT
InnkjøperEBASIS
EVAREMOTTAK
EWVAREMOTTAK
EREKVIRENT
EWREKVIRENT
EINNKJOPER
EWINNKJOPER
Innkjøper kontrolltrinnEBASIS
EVAREMOTTAK
EWVAREMOTTAK
EREKVIRENT
EWREKVIRENT
EINNKJOPER
EWINNKJKONTR
InnkjøpsadministratorEBASIS
EVAREMOTTAK
EWVAREMOTTAK
EREKVIRENT
EWREKVIRENT
EINNKJOPER
EWINNKJKONTR
ERAPPORT
EINNKJOPSADM
Attestant/GodkjennerEBASIS
EATTESTANT
EWATTESTANT
WSAPPARBFLYT (for de som benytter appen til attestering)
FakturaadministratorEBASIS
ERAPPORT
CBASIS
EFAKTURA
EFAKTURADEL (for delservicekunder)
ForkontrollEWFORKONTR
EtterkontrollEWETTERKONTR
Avviste posterEWREGNSKAP
Rapporter innkjøp og fakturaEBASIS
ERAPPORT
Endring fullmakterEFULLMAKT
Oppdatert: 11. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord