Rollebeskrivelser

Her finner du en beskrivelse av tilgjengelige roller i innkjøps- og fakturaløsningen i Unit4 ERP.

Innkjøp

Varemottaker

Rolle for varemottakere i innkjøpsløsningen i Unit4 ERP Web. Rollen gir følgende tilganger:

 • Innkjøp
  • Varemottak


Spørringer

 • Varemottaker har ikke tilgang til spørringer.
Rekvirent

Rolle for rekvirenter i innkjøpsløsningen i Unit4 ERP Web. Rollen gir følgende tilganger i Unit4 ERP Web:

 • Din ansettelse
  • Innkjøp med tilgang til Finn artikler og Punchout
  • Aktiver dine vikarer
 • Innkjøp
  • Rekvisisjon
  • Dine innkjøp
  • Utskrift av innkjøpsordre
  • Varemottak

Spørringer

 • Rekvirent har tilgang til spørringer som viser egne behandlede oppgaver.
Innkjøper

Rolle for innkjøpere i innkjøpsløsningen i Unit4 ERP Web. Rollen inneholder like menytilganger som Rekvirent, men gir i tillegg tilgang til:

 • Utvidet funksjonalitet i innkjøpsforespørsel
 • Mulighet til å opprette innkjøpsforespørsler på vegne av andre
 • Innkjøp
  • Rapporter
  • Rekvisisjoner
  • Innkjøpsordre
  • Lesetilgang leverandørinformasjon
 • Felles
  • Poster til oppfølging – manuell distribusjon
  • Spørring arbeidsflyt
 • Rapporter

Spørringer

 • Innkjøper har tilgang til å se alle innkjøp i virksomheten.
Innkjøper kontrolltrinn

Rollen skal kun bestilles av virksomheter som har tatt i bruk et ekstra trinn i arbeidsflyten for innkjøpsforespørsler.

Rolle for mottaker av innkjøpsforespørsler på kontrolltrinn i arbeidsflyt i Unit4 ERP Web. Rollen gir like menytilganger som Innkjøper.

Innkjøpsadministrator

Rolle for innkjøpsadministrator i innkjøpsløsningen i Unit4 ERP. Rollen inneholder like tilganger som Rekvirent og Innkjøper, men gir i tillegg tilgang til følgende i Unit4 ERP desktop:

 • Egne menyer
  • E-procurement – kataloghåndtering
  • Prosjektstyring – ressurser
  • Logistikk – Artikkelregister
 • Fullmaktsmatrise – lesetilgang Web

Spørringer

 • Innkjøpsadministrator har tilgang til å se alle innkjøp i virksomheten.

Faktura

Attestant / godkjenner

Rolle for attestanter og godkjenner i innkjøp- og fakturaløsning i Unit4 ERP. Gir tilgang til Unit4 ERP Web. 

Godkjennere må i tillegg defineres i fullmaktsmatrisen for å kunne godkjenne oppgaver.

Rollen gir følgende tilganger Unit4 ERP Web:

 • Din ansettelse – Aktiver dine vikarer
 • Innkjøp - Fakturakonteringsmaler
 • Oppgavebehandling
 • Spørringer som viser egne behandlede oppgaver

Spørringer

 • Attestant / godkjenner har tilgang til spørringer som viser oversikt over egne oppgaver.
Fakturaadministrator

Rolle for fakturaadministrator i fakturaløsningen i Unit4 ERP.

Rollen gir følgende tilganger i Unit4 ERP Web:

 • Din ansettelse – Aktiver dine vikarer
 • Fullmaktsmatrise - lesetilgang
 • Innkjøp
  • Fakturakonteringsmaler
  • Lesetilgang leverandører
  • Rapporter
 • Regnskap
  • Registrering av inngående fakturaer
  • Spørring arbeidsflyt
  • Brukerlogg arbeidsflyt
 • Felles
  • Dokumentarkiv
  • Poster til oppfølging – manuell distribusjon
  • Administrer vikarer - lesetilgang
  • Tildel vikarer
 • Rapporter

Spørringer

 • Fakturaadministrator har tilgang til ulike spørringer som viser alle oppgaver på flyt.
Forkontroll

Rollen gjelder kun for delservicekunder. 

Gir tilgang til å behandle fakturaer i forkontrollen. 

Rollen må tildeles i tillegg til rollen Fakturaadministrator.

Avviste poster

Rollen gir tilgang til å behandle avviste fakturaer i arbeidsflyten. 

Rollen må tildeles i tillegg til rollen Fakturaadministrator

For kunder med innkjøp gir denne rollen også tilgang til manuell matching.

Etterkontroll

Rollen gir tilgang til å behandle oppgaver i etterkontrollen. 

Rollen må tildeles i tillegg til rollen Fakturaadministrator.

Rapporter

Rapporter innkjøp og faktura

Rapportrolle som gir tilgang til følgende i Unit4 ERP Web:

 • Felles – Rapporter – På tvers av selskaper – Delt – Innkjøp og faktura
 • Rapporter – Rapporter på tvers av firmaer – Globale rapporter – Innkjøp og faktura

Denne rollen skal bare bestilles til brukere som kun skal ha tilgang til innkjøp- og fakturarapporter. Skal ikke bestilles til brukere som har/skal ha rollen RBASIS.

Fullmakter

Endring fullmakter

Rolle som gir tilgang til å utføre endringer i fullmaktsmatrisen i Unit4 ERP. Denne rollen må kombineres med noen av de øvrige rollene for innkjøp- og fakturaløsningen. Gir følgende menytilganger:

 • Fullmaktsmatrise – rapporter og registrering
 • Felles
  • Administrering av vikarer
  • Tildel vikar
  • Oppsett overordnet
Oppdatert: 19. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord