Rollebeskrivelser

Her finner du en beskrivelse av tilgjengelige roller i innkjøps- og fakturaløsningen i Unit4 ERP.

Oppdatert

Innkjøp

 • Rolle for varemottakere i innkjøpsløsningen i Unit4 ERP Web. Rollen gir følgende tilganger:

  • Innkjøp
   • Varemottak


  Spørringer

  • Varemottaker har ikke tilgang til spørringer.
 • Rolle for rekvirenter i innkjøpsløsningen i Unit4 ERP Web. Rollen gir følgende tilganger i Unit4 ERP Web:

  • Din ansettelse
   • Innkjøp med tilgang til Finn artikler og Punchout
   • Aktiver dine vikarer
  • Innkjøp
   • Rekvisisjon
   • Dine innkjøp
   • Utskrift av innkjøpsordre
   • Varemottak

  Spørringer

  • Rekvirent har tilgang til spørringer som viser egne behandlede oppgaver.
 • Rolle for innkjøpere i innkjøpsløsningen i Unit4 ERP Web. Rollen inneholder like menytilganger som Rekvirent, men gir i tillegg tilgang til:

  • Utvidet funksjonalitet i innkjøpsforespørsel
  • Mulighet til å opprette innkjøpsforespørsler på vegne av andre
  • Innkjøp
   • Rapporter
   • Rekvisisjoner
   • Innkjøpsordre
   • Lesetilgang leverandørinformasjon
  • Felles
   • Poster til oppfølging – manuell distribusjon
   • Spørring arbeidsflyt
  • Rapporter

  Spørringer

  • Innkjøper har tilgang til å se alle innkjøp i virksomheten.
 • Rollen skal kun bestilles av virksomheter som har tatt i bruk et ekstra trinn i arbeidsflyten for innkjøpsforespørsler.

  Rolle for mottaker av innkjøpsforespørsler på kontrolltrinn i arbeidsflyt i Unit4 ERP Web. Rollen gir like menytilganger som Innkjøper.

 • Rolle for innkjøpsadministrator i innkjøpsløsningen i Unit4 ERP. Rollen inneholder like tilganger som Rekvirent og Innkjøper, men gir i tillegg tilgang til følgende i Unit4 ERP desktop:

  • Egne menyer
   • E-procurement – kataloghåndtering
   • Prosjektstyring – ressurser
   • Logistikk – Artikkelregister
  • Fullmaktsmatrise – lesetilgang Web

  Spørringer

  • Innkjøpsadministrator har tilgang til å se alle innkjøp i virksomheten.

Faktura

 • Rolle for attestanter og godkjenner i innkjøp- og fakturaløsning i Unit4 ERP. Gir tilgang til Unit4 ERP Web. 

  Godkjennere må i tillegg defineres i fullmaktsmatrisen for å kunne godkjenne oppgaver.

  Rollen gir følgende tilganger Unit4 ERP Web:

  • Din ansettelse – Aktiver dine vikarer
  • Innkjøp - Fakturakonteringsmaler
  • Oppgavebehandling
  • Spørringer som viser egne behandlede oppgaver

  Spørringer

  • Attestant / godkjenner har tilgang til spørringer som viser oversikt over egne oppgaver.
 • Rolle for fakturaadministrator i fakturaløsningen i Unit4 ERP.

  Rollen gir følgende tilganger i Unit4 ERP Web:

  • Din ansettelse – Aktiver dine vikarer
  • Fullmaktsmatrise - lesetilgang
  • Innkjøp
   • Fakturakonteringsmaler
   • Lesetilgang leverandører
   • Rapporter
  • Regnskap
   • Registrering av inngående fakturaer
   • Spørring arbeidsflyt
   • Brukerlogg arbeidsflyt
  • Felles
   • Dokumentarkiv
   • Poster til oppfølging – manuell distribusjon
   • Administrer vikarer - lesetilgang
   • Tildel vikarer
  • Rapporter

  Spørringer

  • Fakturaadministrator har tilgang til ulike spørringer som viser alle oppgaver på flyt.


  Spesielt for fullservicekunder

  Rollen gir tilgang til Unit4 ERP Web med mulighet til å behandle oppgaver i etterkontrollen.

  Spesielt for delservicekunder

  Rollen gir tilgang til Unit4 ERP Desktop og Web med mulighet til å behandle oppgaver i for- og etterkontroll. Gir også i tillegg tilgang til vedlikehold elektronisk faktura i Unit4 ERP Desktop.

Rapporter

 • Rapportrolle som gir tilgang til følgende i Unit4 ERP Web:

  • Felles – Rapporter – På tvers av selskaper – Delt – Innkjøp og faktura
  • Rapporter – Rapporter på tvers av firmaer – Globale rapporter – Innkjøp og faktura

  Denne rollen skal bare bestilles til brukere som kun skal ha tilgang til innkjøp- og fakturarapporter. Skal ikke bestilles til brukere som har/skal ha rollen RBASIS.

Fullmakter

 • Rolle som gir tilgang til å utføre endringer i fullmaktsmatrisen i Unit4 ERP. Denne rollen må kombineres med noen av de øvrige rollene for innkjøp- og fakturaløsningen. Gir følgende menytilganger:

  • Fullmaktsmatrise – rapporter og registrering
  • Felles
   • Administrering av vikarer
   • Tildel vikar
   • Oppsett overordnet
Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?