Våre lønns- og HR-tjenester

På denne siden finner du en oversikt over hvilke lønnssystemer og lønns- og HR-tjenester DFØ tilbyr.

Tjenesteleveranser innen lønn og HR for statlige virksomheter:

 • Systemløsninger tilpasset statens behov.
 • Tilgang til et stort fagmiljø og et omfattende kurstilbud.
 • Tilgang til beste praksis med dokumentasjon og beskrivelser av rutiner.
Bildet viser tjenesteleveranser for lønn og HR

Lønnstjenester

DFØ lønn tilbyr i dag to tjenestemodeller, grunntjeneste og basistjeneste.

Begge tjenestemodellene inkluderer blant annet leveranse innen gjennomføring av lønnskjøringer, aktiviteter knyttet til remittering og utbetaling og rapportering til skattemyndighetene. Arbeidsdelingen innenfor de ulike områdene varierer basert på tjenestemodell.

Se arbeidsdelingsskjemaet for mer detaljert informasjon om leveransene innenfor de ulike tjenestemodellene.

Tilleggstjenester for lønn og HR

DFØ HR:

 • Helhetlig og modulbasert system som dekker hele medarbeiderens livsløp.
 • Optimalisert prosess-støtte innenfor HR.
 • Bidra til at HR -avdelingen er datadrevne og med en digital systemstøtte, slik at man får bedre tid til kjerneoppgaver.

Lokale lønnsforhandlinger:

 • Gir en helhetlig støtte for de forhandlingsberettigede partene under lokale lønnsforhandlinger i staten.
 • Mulighet for fleksibilitet og virksomhetsspesifikk konfigurasjon innenfor rammene for gjeldende lovverk.
 • Bidrar til en mer effektiv prosess med økt kvalitet, brukervennlighet og sikker gjennomføring av lokale forhandlinger.

Avtaleinngåelse (for UH-sektoren):

 • Helhetlig digital løsning for inngåelse, signering, oppfølging og utbetaling av arbeidsavtaler.
 • Til bruk for alle arbeidsavtaler som ikke innledes med en rekrutteringsprosess – arbeidstakere og oppdragstakere.
 • Integrert med lønnssystemet.

Turnus:

 • System for føring av alle tids- og arbeidsordninger.
 • Mulighet for særavtale.
 • Integrert med lønnssystemet.

1. linje brukerstøtte for ansatte:

 • Sluttbrukere hos kunden tar direkte kontakt med DFØ for brukerstøtte samt alle spørsmål knyttet til lønn/tid, og potensielt reise.

Regelverkskontroll (GK1):

 • DFØ kontrollerer reiseregning i henhold til regelverk.
 • DFØ er regelverksgodkjenner for utgiftsrefusjoner.
 • DFØ kontrollerer lønnstransaksjoner som genererer utbetaling i henhold til regelverk og retningslinjer.

Oppdatert: 1. november 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.