Skjemaer for lønn

Her kan du laste ned skjemaer for lønn. Flere av disse skjemaene kan også sendes som e-skjema fra SAP kjernesystem, eller som webskjema i Kundesenter på nett.

Fyll ut og send inn

Du sender inn utfylt skjema til DFØ som et vedlegg i Kundesenter på nett.

Våre grunntjenestekunder kan sende inn følgende webskjema i Kundesenter på nett:

 • Avgrense faste tillegg og trekk
 • Beordring
 • Bidragstrekk
 • Datoangivelser
 • Fraværskvoter
 • Funksjon i bedriften
 • Kontrakt
 • Lønnslån
 • Overstyre arbeidstid
 • Portaltilgang eksterne
 • Terminovervåking
 • Tidsregistrering
 • Tjenestebevis
 • Vedlikehold stilling og organisasjonsenhet

Alle kunder kan sende inn følgende webskjema i Kundesenter på nett:

 • Bestillingsskjema
 • Endringsønsker
 • Utenlandsk bank

Delservicekunder som har behov for skjema for eksterne kan finne disse under Skjema for grunnservicekunder.

Mer informasjon om skjema i Kundesenter på nett kan du finne på denne nettsiden: Kundesenter på nett - DFØ (dfo.no)

Bestillingsskjema

Innsendingsfrister

Innsendingsfristene finner du i kjøreplanen.

For å unngå tidspress ved fristenes utløp, ber vi om at dere sender skjemaene fortløpende til oss for registrering, f.eks. hver uke.

Generelle lønnsskjema

Korreksjon på debitor NAV i SAP

Refusjoner fra NAV

EKOM-tjenester

Personaldelområder og bedriftsnummer

Kredittkort

Skjema for grunntjenestekunder - lønns- og ansettelsesforhold

Tilsetting av måneds- og timelønnede (kan sendes som e-skjema)

Endring av lønns- og stillingsforhold (kan sendes som e-skjema)

Fungering (kan sendes som e-skjema)

Flere stillinger

Permisjon (nye permisjoner kan registreres av ansatt i selvbetjeningsportal)

Delvis pensjonering (delvis AFP/uførepensjon)

Gjeninntredelse (kan sendes som e-skjema)

Intern omorganisering

Beordring / retur beordring

Intern permisjon / opphør intern permisjon

Faste tillegg og trekk (kan sendes som e-skjema)

Variable tillegg og trekk (kan sendes som e-skjema)

Formidlingstrekk

Lønnslån/lønnsforskudd

Lønnsforskudd kan sendes som e-skjema og lønnslån kan sendes som webskjema.

Utbetalinger til bonuslønn (kan sendes som e-skjema)

Tjenestegjøring i utlandet

Se også

EKOM-tjenester

Overtid

Fravær (de fleste fravær kan registreres av ansatt i selvbetjeningsportal)

Korrigering av fravær/tilstedetid (kan registreres elektronisk)

32 Korrigering av fravær/tilstedetid - bokmål
xlsx 26.86 KB
32 Korrigering av fravær/tilstedetid - nynorsk
xlsx 26.87 KB

Reiseregning (kan registreres av ansatt i selvbetjeningsløsning)

Reiseforskudd (kan registreres av ansatt i selvbetjeningsløsning)

Fratredelse (kan registreres elektronisk)

Utbetaling til eksterne (kan registreres elektronisk)

Eksterne uten utbetaling (kan sendes som e-skjema)

Fullmaktsblankett

Oppdatert: 23. januar 2024

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.