Skjemaer for lønn

Her kan du laste ned skjemaer for lønn.

Fyll ut og send inn

Du sender inn utfylt skjema til oss som et vedlegg på Kundesenter på nett.

Alle våre kunder kan sende inn bestillingsskjema i Kundesenter på nett. I tillegg kan våre fullservicekunder også sende inn følgende skjemaer:

 • Andre arbeidsgivere
 • Avgrense faste tillegg og trekk
 • Beordring
 • Bidragstrekk
 • Datoangivelser
 • Fraværskvoter
 • Funksjon i bedriften
 • Kontrakt
 • Lønnslån
 • Overstyre arbeidstid
 • Portaltilgang eksterne
 • Terminovervåking
 • Tidsregistrering
 • Tjenestebevis
 • Utenlandsk bank (kan sendes av alle kunder)
 • Vedlikehold stilling og organisasjonsenhet

Mer informasjon om skjema i Kundesenter på nett kan du finne på denne nettsiden: Kundesenter på nett - DFØ (dfo.no)

Bestillingsskjema

Innsendingsfrister

Innsendingsfristene finner du i kjøreplanen.

For å unngå tidspress ved fristenes utløp, ber vi om at dere sender skjemaene fortløpende til oss for registrering, f.eks. hver uke.

Generelle lønnsskjema

Opplysninger om fraværskvoter ved overgang

Korreksjon på debitor NAV i SAP

Refusjoner fra NAV

EKOM-tjenester

Personaldelområder og bedriftsnummer

Kredittkort

Skjema for fullservicekunder - lønns- og ansettelsesforhold

Tilsetting av måneds- og timelønnede

Fraværskvoter

Endring av lønns- og stillingsforhold

Fungering

Flere stillinger

Permisjon

Delvis pensjonering (delvis AFP/uførepensjon)

Gjeninntredelse

Intern omorganisering

Beordring / retur beordring

Intern permisjon / opphør intern permisjon

Faste tillegg og trekk

Variable tillegg og trekk

Formidlingstrekk

Lønnslån/lønnsforskudd

Utbetalinger til bonuslønn

Tjenestegjøring i utlandet

Se også

EKOM-tjenester

Overtid

Fravær

Korrigering av fravær/tilstedetid

Reiseregning

Reiseforskudd

Fratredelse

Utbetaling til eksterne

Eksterne uten utbetaling

Fullmaktsblankett

Diverse

Skjema for delservicekunder

Delservicekunder som har behov for skjema for eksterne kan finne disse under Skjema for fullservicekunder over.

Oppdatert: 23. mars 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.