Behandle reiseregning, utgiftsrefusjon og e-skjema – godkjenner 1

Godkjenne en oppgave

For å godkjenne en oppgave i selvbetjeningsportalen, klikk på «Innkurv for godkjenner 1» som ligger øverst på startsiden.

Klikk på oppgaven du vil godkjenne.

Da får du se oppgaveinformasjonen.

Kontroller dataene. 

For å godkjenne flere oppgaver samtidig huker du av i boksen på de oppgavene som skal godkjennes.

Reiseregning eller utgiftsrefusjon

Ved behandling av reiseregning eller utgiftsrefusjon, klikk "Reisedataene er konsistente".

I neste bilde kan du legge inn en valgfri kommentar.

Avslutt med å klikke på «Send».

E-skjema

Ved behandling av e-skjema legger du inn en eventuell kommentar i feltet «Merknad».

Avslut med å klikke på «Godkjenn».

Sende en oppgave i retur

For å sende en oppgave i retur i selvbetjeningsportalen, klikk på «Innkurv for godkjenner 1» som ligger øverst på startsiden.

Klikk på oppgaven du vil returnere.

Da får du se oppgaveinformasjonen.

Kontroller dataene.

For å returnere flere oppgaver samtidig huker du av i boksen på de oppgavene som skal returneres.

Reiseregning og utgiftsrefusjon

Ved behandling av reiseregning eller utgiftsrefusjon, klikk «Korrigeringsbehov for reisedata».

I neste bilde kan du legge inn en valgfri kommentar.

Avslutt med å klikke på «Send».

E-skjema

Ved behandling av e-skjema kan du legge inn en eventuell kommentar i feltet «Merknad».

Avslutt med å klikke på «Returner til ansatt».

Returmeldinger og meldinger til godkjenner 2

For å se returmeldinger til ansatt eller meldinger til godkjenner 2 som følger reiseregninger, må du gå inn på reisen i kjernesystemet SAP, PR05 – Reiseregningsbehandling. 

Finn den ansatte og korrekt reise. Inne på reisen velger du «Workflow» og «Workflowoversikt».

Oppdatert: 11. mars 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord