Stedfortredergodtgjørelse i DFØ-appen

Du kan nå enkelt registrere stedfortredergodtgjørelser i DFØ-appen. På denne siden finner du informasjon om fordeler ved løsningen og hvordan du bruker den.

Oppdatert

Stedfortredergodtgjørelse blir også kalt fungeringstillegg. Denne utbetales når en ansatt har tjenestefri i et begrenset tidsrom og en annen ansatt blir pålagt å tjenestegjøre i denne høyere lønnede stillingen.

  • Du kan registrere når som helst og hvor som helst. Alt du trenger er å ha appen på telefonen.
  • Appen er både enkel og oversiktlig. Det er lett å finne frem til feltene du må registrere.
  • Du får varselmeldinger ved feil i føringen av stedfortredergodtgjørelsen, for eksempel dersom perioden ikke er i henhold til regelverket.
  • Du kan enkelt gi beskjed om eventuelle endringer i tilganger og roller.

Leders rolle

Alle brukere med rollen «godkjenner 2» har tilgang til menyvalget «Stedfortredergodtgjørelse» i DFØ-appen. Leder får der tilgang til å registrere:

  • hvem som skal fungere for hvem, i hvilken periode
  • hvilke stedfortredergodtgjørelse fungerende skal ha i perioden
  • eventuelle nye tilganger fungerende skal ha i perioden

Fagbrukers rolle

Skjema som blir sendt inn havner til godkjenning hos «Godkjenner 1 (HR flyt)». Det er for å kontrollere at registreringen er riktig, og at den følger regelverk og interne retningslinjer for stedfortredergodtgjørelse. Det er mulig å behandle oppgavene for dette via innkurven i både DFØ-appen og selvbetjeningsportalen på PC.

Tips for å ta i bruk ny løsning

Den nye løsningen vil erstatte dagens interne rutiner som kan være e-post fra leder til lønnsmedarbeider eller egne skjema fra intranett som skrives ut eller lignende.

Ny løsning vil spare et ledd i prosessen ved at leder selv registrerer direkte i DFØ-appen.

For at ny løsning skal gi tidsbesparende effekt er det viktig at ledere får beskjed om nye rutiner.

Vi har laget et forslag til e-post som kan sendes til ledere for å informere om endringen.

Forslag til e-post

DFØ har en ny løsning i DFØ-appen som gjør det mulig å registrere stedfortredergodtgjørelser for dine ansatte. Her kan du enkelt registrere

  • hvem som skal fungere for hvem, i hvilken periode
  • hvilken godtgjørelse den som fungerer skal ha i perioden
  • eventuelle nye tilganger fungerende skal ha i perioden

Vi oppfordrer deg til å bruke denne funksjonaliteten neste gang noen skal fungere for en i din organisasjonsenhet.

Les brukerveiledning.

Få mer informasjon om løsningen.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?