Lansering av Prioriteringsliste i Lokale lønnsforhandlinger

DFØ vil informere om at området "Prioriteringsliste" i systemløsningen Lokale lønnsforhandlinger lanseres for de kunder som har tatt i bruk systemet i år.

Lanseringen av området "Prioriteringsliste" inkluderer følgende:

  • Mine prioriteringslister
  • Mottatte prioriteringslister
  • Mottak av kravskjema
  • Automatisk arbeidsflyt mellom roller

Funksjonalitet for automatisk kalkulator uteblir i dagens leveranse, systemstøtte for denne er fremdeles under arbeid. Det vil sendes nytt kundenotat ved levering. Estimert leveranse for automatisk kalkulator er i uke 34. Vi anbefaler å avvente med å registrere lønnsendringer i prioriteringslisten til dette er levert. Det er fremdeles mulig å motta kravskjema og ha tilgang til egne prioriteringslister i henhold til rolle.

Oversikt over fortløpende oppdateringer og kjente feil publiseres på våre nettsider.

I forbindelse med å ta i bruk en ny systemløsning oppfordrer vi virksomhetene til å vektlegge god intern kommunikasjon og informasjonsdeling mellom partene og brukerne. 

Universell utforming

Forskriften for universell utforming gjelder per nå ikke for fagsystemer som Lokale lønnsforhandlinger. Du kan lese mer om tilgjengelighet for DFØs tjenester og systemer på våre nettsider.

Hvem får tilgang?

Personer med rollene "Forhandlingsutvalg arbeidsgiver", "Forhandlingsutvalg fagforening" og "Arbeidsgruppe fagforening" får tilgang til Prioriteringsliste. Rollene blir tildelt av Administrator i Tilgangsportalen.  Alle ledere får automatisk tilgang til Prioriteringsliste.

Vær oppmerksom på at lønnsoppgjør må være publisert for å kunne ta Prioriteringsliste i bruk, og at brukeren må være inkludert som forhandlingsdeltaker (trinn 4 i Opprett lønnsoppgjør). 

Brukerveiledninger

Brukerveiledning for Prioriteringsliste vil publiseres på våre nettsider i uke 34.

Vi anbefaler at virksomheten setter seg godt inn i den generelle brukerveiledningen som er publisert. Her finnes det informasjon om tilgangsstyring og hvordan systemløsningen kan brukes i sin helhet. 

Dette kundenotatet gjelder for deg som har tatt i bruk DFØ lønnsforhandlinger. Dersom du har mottatt notatet på epost, er det fordi du har meldt deg på kundenotater om DFØ lønnsforhandlinger.

Publisert: 18. august 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.