Verktøy for samfunnsøkonomiske analyser

Her finner du noen verktøy som kan komme til nytte når dere gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser. Vi har utviklet et verktøy for beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, i tillegg finner du en egen side for beregning av verdien av et statistisk liv.

Oppdatert

Regneark for beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet

I regnearket kan du beregne netto nåverdi av de prissatte virkningene. I tillegg finnes det en egen fane i regnearket der du kan vurdere størrelsen på de ikke-prissatte virkningene ved hjelp av pluss-minus-metoden. Les mer om dette i vår veileder til samfunnsøkonomiske analyser.

Basert på resultatene av nettonåverdiberegningene og vurdering av de ikke-prissatte virkningene vurderer du samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Resultatene vises i en egen fane, der du også har mulighet til å se en grafisk fremstilling av tallene. Verktøyet gir deg også mulighet til å gjennomføre enkle følsomhetsanalyser og break even-analyser.

Vi har fylt inn noen sentrale verdier, som kalkulasjonsrente og skattekostnad, for å gjøre beregningene enklere å utføre. Verdiene vil bli oppdatert, det er derfor viktig at du laster ned verktøyet og lagrer det lokalt på nytt når du skal vurdere nye tiltak.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?