Viktige dokumenter i utredningsarbeidet

Det er flere dokumenter du skal forholde deg til når du skal gjennomføre en utredning av et statlig tiltak. Her er en oversikt over de viktigste.

Utredningsinstruksen

Utredningsinstruksen stiller krav til når du skal gjennomføre en utredning, hvilke krav utredningen må oppfylle og hvor grundig utredningen må være. DFØ har også laget en veileder til utredningsinstruksen som gir hjelp og veiledning til hvordan du kan følge instruksen når du skal gjennomføre en utredning. Les mer om utredningsinstruksen

Vi deler inn i tre ulike typer utredninger etter hvor grundige de er. De kalles minimumsanalyse, forenklet analyse og samfunnsøkonomisk analyse. Les mer om hvor grundig du må utrede.

Les utredningsinstruksen

Veileder til utredningsinstruksen

DFØs veileder til utredningsinstruksen gir utfyllende råd og veiledning til hvordan du kan følge utredningsinstruksen før du skal iverksette et statlig tiltak. I tillegg til veiledning om gjennomføring av selve utredningsarbeidet, finner du også veiledning knyttet til høringer og utredningsprosessen. 

Les veilederen til utredningsinstruksen

R-109/21 – Samfunnsøkonomiske analyser

Dersom et tiltak forventes å gi vesentlige nytte- eller kostnadsvirkninger, er det i utredningsinstruksen krav om å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse. Da må du i tillegg følge Finansdepartementets rundskriv med prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser. Rundskrivet er en oppfølging av anbefalingene i NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser.

Formålet med rundskrivet er å gi føringer for hvordan slike analyser utformes for å bidra til kvalitet på analysene, sammenlignbarhet mellom analysene og god informasjon om forutsetningene som er lagt til grunn. DFØ skal bidra til å heve kompetansen og gi råd til statlige virksomheter om hvordan samfunnsøkonomiske analyser bør gjennomføres. Basert på rundskrivet har DFØ utarbeidet en veileder i samfunnsøkonomiske analyser.

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Dersom du skal gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse kan du benytte DFØs veileder i samfunnsøkonomiske analyser. Den gir veiledning i hvordan du gjennomfører den mest grundige formen for utredning i tråd med både utredningsarbeidet og rundskriv R-109/21. 

Metodikken som benyttes ved en samfunnsøkonomisk analyse skal også benyttes ved en forenklet analyse. Den største forskjellen er at i en samfunnsøkonomisk analyse skal du tallfeste og verdsette virkningene så langt de er mulig og hensiktsmessig. Veilederen gir blant annet en grundig gjennomgang av hva du må huske når du gjennomfører en analyse, og eksempler på hvordan det kan gjøres i praksis. 

Les veilederen i samfunnsøkonomiske analyser

NOU 2012: 16 Samfunnsøkonomiske analyser

Føringene i rundskriv r-109/14 bygger i stor grad på anbefalingene fra NOU 2012: 16 Samfunnsøkonomiske analyser. Denne er anbefalt lesning for deg som er over gjennomsnittet interessert i samfunnsøkonomiske analyser. Denne er ikke nødvendig å lese for å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse, men kan gi deg noen svar dersom du vil lære mer om teoriene som ligger til grunn for en samfunnsøkonomisk analyse eller begrunnelsene for verdiene som er fastsatt i finansdepartementets rundskriv R-109. 

Les NOU 2012: 16 samfunnsøkonomiske analyser
Oppdatert: 5. juli 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.