Verktøy for samfunnsøkonomiske analyser

Her finner du noen verktøy som kan komme til nytte når dere gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser. Vi har utviklet et verktøy for beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, i tillegg finner du en egen side for beregning av verdien av et statistisk liv.

Regneark for beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet

I regnearket kan du beregne netto nåverdi av de prissatte virkningene. I tillegg finnes det en egen fane i regnearket der du kan vurdere størrelsen på de ikke-prissatte virkningene ved hjelp av pluss-minus-metoden. Les mer om dette i vår veileder til samfunnsøkonomiske analyser.

Basert på resultatene av nettonåverdiberegningene og vurdering av de ikke-prissatte virkningene vurderer du samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Resultatene vises i en egen fane, der du også har mulighet til å se en grafisk fremstilling av tallene. Verktøyet gir deg også mulighet til å gjennomføre enkle følsomhetsanalyser og break even-analyser.

Vi har fylt inn noen sentrale verdier, som kalkulasjonsrente og skattekostnad, for å gjøre beregningene enklere å utføre. Verdiene vil bli oppdatert, det er derfor viktig at du laster ned verktøyet og lagrer det lokalt på nytt når du skal vurdere nye tiltak.

Oppdatert: 29. mars 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.