Verktøy for samfunnsøkonomiske analyser

Her finner du noen verktøy som kan komme til nytte når dere gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser. Vi har utviklet et verktøy for beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, og et verktøy sammenstilling basert på ikke-prissatte virkninger. I tillegg finner du en egen side for beregning av verdien av et statistisk liv.

Regneark for beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet

I regnearket kan du beregne netto nåverdi av de prissatte virkningene. Les mer om dette i vår veileder til samfunnsøkonomiske analyser.

Basert på resultatene av nettonåverdiberegningene og vurdering av de ikke-prissatte virkningene vurderer du samfunnsøkonomisk lønnsomhet. De ikke prissatte virkningene kan du sammenstille ved bruk av "verktøy for å sammenstille ikke-prissatte virkninger" og bruke inn i "regnearket for beregning av netto nåverdi". Resultatene vises i en egen fane, der du også har mulighet til å se en grafisk fremstilling av tallene. Du har også mulighet til å gjennomføre enkle følsomhetsanalyser og break even-analyser.

Vi har fylt inn noen sentrale verdier, som kalkulasjonsrente og skattekostnad, for å gjøre beregningene enklere å utføre. Verdiene vil bli oppdatert, det er derfor viktig at du laster ned regnearket for beregning av netto nåverdi og lagrer det lokalt på nytt når du skal vurdere nye tiltak.

Oppdatert: 11. desember 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.