Rapportering til statsregnskapet

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet.

Oppdatert
 • Last opp fil-funksjon for S- og P-rapportering

  Ny software gjør skjermbildet noe endret. Det er nå to måter å laste opp filer på, enten ved «Velg fil»-knappen, eller ved å dra og slippe filer på det grønne feltet. Deretter må man bekrefte opplasting av filer som før.

  Endringer i L-rapport

  Det er litt enklere registrering av L-rapporten ved at perioden og artskonto er forhåndsutfylt.

  Kvittering L-rapport viser nå det som er innrapportert i perioden ved at både Inn- og Utgående balanse vises i tillegg til periodens bevegelse. Kvitteringen kan brukes som virksomhetens dokumentasjon av likvidrapporten overfor Riksrevisjonen.

  Innrapportering av P-rapport

  Det er laget en kontroll på at artskonto 196 – Oppgjørskonto bank i Norges Bank skal ha samme saldo som kontoutdrag i Norges Bank for at innrapporteringen skal bli godkjent. Er det avvik må differansen føres mot artskonto 280 – Avstemmingsdifferanser i regnskapssystemet. P-rapporten må genereres og lastes opp på nytt.

  Mottakssystemet kan nå ha flere perioder åpne. Dette for å ivareta fleksibiliteten i årsoppgjøret siden det da er behov for å rapportere for desember, januar og februar samtidig.

Om statsregnskapet

Statsregnskapet består av et bevilgningsregnskap og et kapitalregnskap. Det er basert på rapportering fra statlige virksomheter og departement.

Bevilgningsregnskapet er en oversikt over utgiftene og inntektene i staten etter kontantprinsippet. Denne blir presentert hver måned, både som rapporter i Excel-format og i en grafisk fremstilt utgave på statsregnskapet.no.

Kapitalregnskapet er en oppstilling av den statlige balansen, og blir presentert sammen med bevilgningsregnskapet i det årlige statsregnskapet (Meld. St. 3). Kapitalregnskapet har hovedvekt på de statlige finansielle eiendelene, den statlige gjelden og den statlige egenkapitalen.

Statsregnskapet føres etter de samme hovedprinsippene som gjelder for statsbudsjettet:

 • Ettårsprinsippet
 • Fullstendighetsprinsippet
 • Kontantprinsippet
 • Bruttoprinsippet
Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?