Hva vil vi oppnå med en virksomhetsstrategi?

I staten er hovedformålet med et strategiarbeid å styrke virksomhetens evne til å løse samfunnsoppdraget sitt og nå de overordnede målene sine. Dette skal den gjøre gjennom planlegging, gjennomføring og oppfølging av oppgaver og ressurser i et flerårig perspektiv, jf. kravene i økonomiregelverket.

En av de vanligste grunnene til at virksomheter starter arbeidet med å utarbeide en virksomhetsstrategi, er ønsket om å utforske muligheter og møte utfordringer internt og eksternt. Resultatet kan variere i form og innhold, men strategiprosessen bør likevel starte med det samme spørsmålet: Hvorfor skal vi ha en strategi? Dersom man ikke kan svare godt på det, bør man vurdere om man skal utarbeide et eget strategidokument eller vurdere andre måter å ivareta kravene i økonomiregelverket på. Utvikling av en strategi krever vanligvis betydelig ressursinnsats.

Vår dialog med brukerne viser at flere vektlegger verdien av selve prosessen med å utforme strategien i seg selv og innsikten den gir, og er opptatt av hvilken rolle en ferdig strategi skal spille i virksomheten.

Utvikling av en virksomhetsstrategi kan bidra til

  • å oppnå felles forståelse av virksomhetens overordnede mål
  • å skape felles forståelse av utfordringsbildet virksomheten står i nå, og utfordringsbildet den vil kunne møte framover
  • å få felles forståelse av prioriteringer, retning og oppgaveløsing
  • å skape forankring, aksept og motivasjon om veivalg og prioriteringer
  • å tydeliggjøre innovasjons- og utviklingsområder
  • å bygge kultur internt i virksomheten
  • å forbedre måloppnåelsen
  • å gi retning for hva slags tiltak virksomheten bør velge innenfor budsjettåret og på lengre sikt
  • å styrke gjennomføringskraft og motivasjon
  • å gjøre omstillingsprosesser bedre og mer målrettede
Oppdatert: 27. april 2022

Kontakt

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til styring [at] dfo.no.

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord