Virksomhetsstyring

God virksomhetsstyring i statlige virksomheter er avgjørende for måloppnåelse med effektiv ressursbruk. Her får du svar på hvilke krav som er stilt til virksomhetsstyring i økonomiregelverket, hva virksomhetsstyring er og veiledning om fagområder, verktøy og metoder som er nyttige i styringen av en virksomhet.

Kort fortalt om virksomhetsstyring – se video

Nyhetsbrev om virksomhets- og økonomistyring

Virksomhetsstyring endrer seg i takt med resten av samfunnet. Ønsker du å holde deg oppdatert? Meld deg på vårt nyhetsbrev. 

Vil vil også sende deg invitasjon til våre samlinger, erfaringsutvekslinger og kurs.

Kontaktinfo

Har du spørsmål til innholdet om virksomhetsstyring? Eller har du innspill til hva du ønsker å finne av veiledning fra DFØ på virksomhetsstyring?

Ta gjerne kontakt med Christine Vik på e-post christine.vik@dfo.no eller telefon 957 35 629.

Fant du det du lette etter?