Nettverk for virksomhetsstyring

Nettverk for ledere og medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som jobber med virksomhetsstyring.

Formål

Seminarene skal gi faglig påfyll og muligheter for å utveksle erfaringer og knytte kontakter med andre som arbeider med styring. Vi legger vekt på at seminarene skal formidle praktisk erfaring, konkrete eksempler og drøfte problemstillinger av felles interesse.

Om nettverket

Det arrangeres om lag fire seminarer årlig. Nettverket har over 600 medlemmer fra departementer og underliggende virksomheter, der både ledere og medarbeidere fra fag- og administrasjonsavdelinger er representert. DFØ er ansvarlig for å arrangere nettverket.

Nettverksmøtene er åpne for alle statlige ansatte. Dersom du melder deg inn i nettverket, vil du få informasjon om nettverksmøter på e-post. 

Som hovedregel filmes seminarene. Opptaket legges ut på dfo.no sammen med et kort referat.

På grunn av manglende mulighet for å samles fysisk har det ikke blitt avholdt møter i nettverk virksomhetsstyring etter sommeren 2020. Vi henviser imidlertid til opptak av DFØs rekke med frokostwebinarer Presentasjoner og opptak som berører temaer som svært relevante for medlemmene av nettverk virksomhetsstyring.

Vi anbefaler også at du melder deg på DFØs nyhetsbrev. Her får du oversikt over alle kurs og seminarer DFØ arrangerer.

Referat fra siste nettverksmøter

Oppdatert: 22. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.