Rammeavtaler og kontaktpunkter i bankene

Her finner du en oversikt over avtaler DFØ har inngått med banker om betalings- og kontoholdstjenester. Rammeavtalene ble sist oppdatert 5. juni 2018.

Oppdatert

Rammeavtaler om betalings- og kontohold, samt tilleggsavtale for valutakontoer er inngått med:

 • SpareBank 1 Utvikling DA
 • DNB Bank ASA
 • Nordea Bank AB

Tilleggsavtale for kontantkort er inngått med:

 • SpareBank 1 Utvikling DA
 • DNB Bank ASA

Tilleggsavtalen for utbetalinger knyttet til statslån er kun inngått med DNB Bank ASA.

Avtaleverkets omfang

Rammeavtalene med tilleggsavtaler skal dekke virksomhetenes behov for tjenester innenfor følgende områder:

 • kontohold i norske kroner
 • betalingstjenester i norske kroner (inn- og utbetalinger)
 • valutaveksling knyttet til betalingstjenester
 • tilgang til nettbank
 • kontohold i valuta*
 • betalingstjenester i valuta (inn- og utbetalinger)*
 • kontantkort for utbetalinger til personer som ikke får bankkonto*

Tjenestene som er merket med stjerne (*), inngår i tilleggsavtalene for henholdsvis valutakontoer og kontantkort. En forutsetning for bruk av tilleggsavtalene for henholdsvis valutakontoer og kontantkort er at virksomheten har fått visse unntak fra punkt 3.7.1 i bestemmelsene. Virksomheten må i slike tilfeller søke om unntak via overordnet departement, se omtale på våre nettsider. Virksomheter som forvalter EU-midler, og der de har en koordinatorfunksjon, kan opprette valutakonto innenfor tilleggsavtalen uten å søke DFØ om unntak, se omtale i punkt 3.6.3 i bestemmelsene.

Hvordan få tilgang til rammeavtalene og veiledningsmateriell?

Rammeavtalene er unntatt offentlighet og kan ikke sendes på vanlig e-post eller legges ut på DFØs hjemmeside. Den enkleste og raskeste måten virksomheten kan få tilgang til rammeavtalene og veiledningsmateriell på, er via kontraktsadministrasjonsverktøyet til DFØ, Complete Tender Management (CTM). Programmet er gratis å bruke.

Du får tilgang til rammeavtalene ved å henvende deg til DFØ på følgende e-postadresse:  

 • postmottak@dfo.no 

I e-posten til DFØ må du oppgi følgende:

Dersom du  ønsker å få elektronisk tilgang til avtalene og veiledningsmateriell via CTM må du oppgi:

 • Navnet på virksomheten 
 • Brukerens e-postadresse

  E-postadressen du oppgir blir tilknyttet virksomhetens bruker i systemet. DFØ vil sende en kort veiledning til denne e-postadressen om hvordan pålogging skal skje og hvordan du skal få tilgang til dokumentene.

  I tillegg til rammeavtalene vil veilederen, malene og en evalueringsmodell som DFØ har utarbeidet ligge i CTM. Evalueringsmodellen er ment å bidra til å forenkle virksomhetens arbeid med valg av bank og er frivillig for virksomhetene å benytte. Evalueringsmodellen er et verktøy i Excel og krever ikke forkunnskaper.

Dersom du i stedet velger å få tilsendt rammeavtalene per post må du oppgi:

 • Virksomhetens postadresse
 • Virksomheter som ønsker å få tilsendt tilleggsavtalene for valutakontoer og/eller kontantkort i tillegg til avtalene, må opplyse om dette i e-posten.

  Dette valget medfører at du ikke får mulighet til å laste ned evalueringsmodellen i Excel. Siden evalueringsmodellen inneholder priser kan den ikke sendes på vanlig e-post eller legges ut på DFØs hjemmeside.

  Evalueringsmodellen ble oppdatert 10.9.2018. Du bør laste evalueringsmodellen ned på nytt dersom din virksomhet skal benytte KAR og dere benytter modellen i evalueringen. Endringen er foretatt i pristabellens pkt. 4.5.

Kontaktpunkter i bankene

 • Postadresse 

  SpareBank 1
  c/o SpareBank 1 Østlandet
  PB 203
  2302 Hamar

  Att.: Cash Management

  E-postadresse:
  statenskonsernkonto@sb1ostlandet.no

  Organisasjonsnummer:
  986401598

 • Postadresse:
  DNB Treasury Management,  
  Nordic Corporate, M-16
  PB 1600 Sentrum
  0021 Oslo

  E-postadresse:
  skk@dnb.no

  Organisasjonsnummer:
  984851006

  Ved bruk av Tendsign konkurranseverktøy (KGV) skal følgende kontaktpunkt benyttes:
  Even Opsal
  Treasury Management Advisor 
  E-post: Even.Opsal@dnb.no
  Tlf.: 414 96 469
  Adresse: DNB Bank ASA, Dronning Eufemias gate 30, 0191 OSLO

 • Postadresse:
  Nordea Bank AB (publ), filial i Norge
  Postboks 1166 Sentrum 
  0107 OSLO

  E-postadresse:
  SKK@nordea.com

  Organisasjonsnummer:
  983258344

Kontaktinfo

Har du spørsmål om rammeavtalene, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

 • Tone Røed: 970 21 829
 • Ketil Nagel Eger: 932 42 706
 • Tone Karen Haugland: 932 42 762
Fant du det du lette etter?