Rammeavtaler og kontaktpunkter i bankene

Her finner du en oversikt over avtaler DFØ har inngått med banker om betalings- og kontoholdstjenester. Det nye rammeavtalene er inngått 10. mai 2022.

Rammeavtaler med banker om betalings- og kontoholdstjenester

Rammeavtaler om betalings- og kontohold, samt tilleggsavtale for valutakontoer er inngått med:

 • DNB Bank ASA
 • Nordea Bank Abp. filial Norge

Tilleggsavtalene for henholdsvis utbetalinger knyttet til statslån og betalinger knyttet til rentebytteavtaler er kun inngått med DNB Bank ASA.  

Avtaleverkets omfang

Rammeavtalene med tilleggsavtaler skal dekke virksomhetenes behov for tjenester innenfor følgende områder:

 • kontohold i norske kroner
 • betalingstjenester i norske kroner (inn- og utbetalinger)
 • tilgang til nettbank
 • valutaveksling knyttet til betalingstjenester
 • kontohold i valuta*
 • betalingstjenester i valuta (inn- og utbetalinger)*
 • utbetalinger knyttet til statslån*
 • betalinger knyttet til rentebytteavtaler*

Tjenestene som er merket med stjerne (*), inngår i tilleggsavtalene for henholdsvis valutakontoer, utbetalinger knyttet til statslån og betalinger knyttet til rentebytteavtaler. En forutsetning for bruk av tilleggsavtalen for valutakontoer er at virksomheten har fått visse unntak fra punkt 3.7.1 i bestemmelsene. Virksomheten må i slike tilfeller søke om unntak via overordnet departement, se unntakssøknader fra økonomiregelverket. Virksomheter som forvalter EU-midler, og der de har en koordinatorfunksjon, kan opprette valutakonto innenfor tilleggsavtalen uten å søke DFØ om unntak, se omtale i punkt 3.6.3 i bestemmelsene.

Hvordan få tilgang til rammeavtalene og veiledningsmateriell?

DFØs veileder er tilgjengelig via DFØ sitt kontraktsadministrasjonsverktøy, der også rammeavtalene med tilhørende tilleggsavtaler, obligatoriske maler og evalueringsmodellen legges ut. Evalueringsmodellen og malene må lastes ned på virksomhetenes PC.

Rammeavtalene er unntatt offentlighet og kan ikke sendes på vanlig e-post eller legges ut på DFØs hjemmeside. Virksomheten, herunder også departementene, får tilgang til rammeavtalene og veiledningsmateriell via DFØ sitt kontraktsadministrasjonsverktøy, Complete Tender Management (CTM). Dette er vederlagsfritt for virksomheten å benytte. Merk at virksomheten ikke kan benytte DFØs CTM som et elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy for gjennomføring av minikonkurransen. Siden evalueringsmodellen må lastes ned elektronisk har DFØ ikke lagt opp til å sende rammeavtalene ut per post slik vi tidligere har gjort.

Få tilgang til kontraktsadministrasjonsverktøyet

Du får tilgang til DFØs CTM ved å henvende seg til DFØ på følgende e-postadresse: 

I en e-post til DFØ må du opplyse om:

 • navnet på virksomheten
 • e-postadresse

E-postadressen du oppgir, vil bli tilknyttet virksomhetens bruker i DFØs CTM. DFØ vil sende en kort veiledning for hvordan pålogging skal skje og hvordan virksomheten skal få tilgang til dokumentene.

Kontaktpunkter i bankene

DNB Bank ASA

Postadresse:
DNB Treasury Management, M-16
PB 1600 Sentrum
0021 Oslo

E-postadresse:
skk@dnb.no

Organisasjonsnummer:
984851006

Ved bruk av konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) kan følgende kontaktpunkt benyttes:
Kristin Berg
Treasury Management Advisor 
E-post: kristin.berg@dnb.no
Tlf.: +47 957 35 520

Nordea Bank Abp. filial Norge

Postadresse:
Nordea Bank Abp. filial i Norge, Att. Cash Management
Postboks 1166 Sentrum 
0107 OSLO

E-post:
SKK@nordea.com

Organisasjonsnummer:
920058817

Ved bruk av konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) kan følgende kontaktpunkt benyttes:
Carl Martin Lykaas
Senior Cash Management Advisor
E-post: Carl.martin.lykaas@nordea.com
Tlf.: +47 976 86 829

Foreta avrop på rammeavtalene
Oppdatert: 27. juni 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord