Betalingsformidling og konsernkonto

Betalingsformidlingen i statlige virksomheter skal skje gjennom statens konsernkontoordning. Dette gjelder både ut- og innbetalinger og kontohold, og sikrer at alle statlige midler daglig blir samlet i Norges Bank.

Nye rammeavtaler om betalings- og kontoholdstjenester for statlige virksomheter

Tilleggsavtaler

Om statens konsernkontoordning

Statens konserkontoordning gjelder for departementene og underliggende virksomheter, og skal dekke det statlige behovet for betalingstjenester og likviditetsforvalting. De overordnede kravene til betalingsformidlingen finner du i kapittel 3.7 i regelverk for økonomistyring i staten.

Virksomhetens betalingsformidling i form av inn- og utbetalinger skal skje gjennom statens konsernkontoordning, slik at alle statlige midler daglig samles i Norges Bank. Alle ut- og innbetalinger skal skje gjennom arbeidskontoer i en av bankene som Direktoratet for økonomistyring har inngått rammeavtale med, og saldo på arbeidskontoene skal daglig overføres til virksomhetenes oppgjørskonto i Norges Bank.

Når en virksomhet skal tilknyttes statens konsernkontoordning må det derfor opprettes en eller flere oppgjørskontoer for virksomheten i Norges Bank, og det må etableres en kontokobling mellom virksomhetens oppgjørskonto og arbeidskonto. 

Ikke-statlige midler

Innenfor enkelte områder forvalter statlige virksomheter midler som ikke skal inngå i konsernkontoordningen.Dette gjelder for eksempel ikke-statlige midler som legater, ikke-statlige fond og midler som tilhører klienter, pasienter og innsatte.

For midler som ikke skal inngå i konsertkontoordningen kan virksomhetene gjøre en egen avtale med en av bankene som staten har en rammeavtale med, eller en annen bank.

Vårt ansvar

Vi har blant annet ansvar for:

  • å inngå rammeavtalene med bankene og forvalte de på vegne av statlige virksomheter
  • å gi melding til Norges Bank om å opprette og avvikle oppgjørskontoer for virksomheter i statens konsernkontosystem i banken
  • å gi Finansdepartementet råd om etablering av nye betalingsformidlingstjenester

Vi gir også råd og veiledning til bruk av rammeavtalene.

Oppdatert: 22. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.