Unntakssøknader fra økonomiregelverket

Virksomheter som ønsker å få unntak fra økonomiregelverket, må søke om det per brev via det overordnede departementet.

Oppdatert

Koronaviruset: midlertidige unntak

Det er en egen oversikt over midlertidige unntak som er gitt fra krav i økonomiregelveket som følge av koronaviruset. Les unntakene på denne siden: 

Om unntak fra økonomiregelverket

Vi forvalter økonomiregelverket i staten, og som del av regelverksforvaltningen har vi myndighet til å innvilge unntak fra kravene. Unntakssøknader sendes inn av departementene på vegne av underliggende virksomheter, og når vi innvilger unntak gjelder de som hovedregel i inntil fem år.

Gyldige unntak fra økonomiregelverket

Nedenfor ligger lenker til oversikter over de innsendte søknadene og svarene på unntakene fra økonomiregelverket som fortsatt er gyldige. Oversiktene er ordnet etter hvilken del av økonomiregelverket det er gitt unntak fra.

Lenke til søknader er lagt under departement og lenke til våre svarbrev med vedtakene er lagt under varighet.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte virksomhetsnavn og henvisninger til punkter i økonomiregelverket kan være endret etter at sakene ble behandlet.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no. Du kan også ta direkte kontakt med:

Fant du det du lette etter?