Valutakonto

Valutakontoer ligger utenfor statens konsernkontoordning, og saldo på disse kontoene skal ikke overføres daglig til virksomhetens oppgjørskonto i Norges Bank. Kravene om betalingsformidling gjelder også for valutakontoer.

Opprette valutakonto

Virksomheter som ønsker å benytte valutakonto, må søke om unntak fra økonomiregelverket. Dette gjelder ikke virksomheter som har koordineringsfunksjon i prosjekter som finansieres helt eller delvis av EU, og som skal oppbevare EU-midler på valutakonto.

Unntaksøknad sendes via overordnet departement til DFØ. Søknaden må inneholde en beskrivelse av hva valutakontoen skal benyttes til og hvor lenge den skal være i funksjon. Virksomheten kan få innvilget unntak dersom den:

  • har transaksjoner i valuta som en del av sin ordinære drift eller aktivitet, og gjør inn- eller utbetalinger i valuta. Betalingene kan ha ulike tidspunkt og hyppighet.
  • har utenlandsavdelinger og er tilknyttet lokale banker for gjennomføring av betalingsformidlingen.
  • forvalter midler i valuta og har inn- og utbetalinger i den valutaen prosjektmidlene er gitt i (for eksempel som koordinator for andre prosjekter enn EU-prosjekter).

Dersom virksomheten får innvilget unntaksøknaden, vil departementet få en skriftlig beskjed fra oss om dette. Denne bekreftelsen er grunnlag for at virksomheten kan starte prosessen med å opprette en valutakonto i en av bankene på tilleggsavtalen. Det må gjennomføres en minikonkurranse før valg av bank.

Hva som inngår i rammeavtalene

Rammeavtalene omfatter blant annet kjøp- og salg av valuta med tilhørende marginer på valutakurs, og tilleggsavtalene for valutakonto omfatter bruk av valutakontoer. 

Avtalene omfatter ikke sikringsprodukter, derivater eller handelsfinansieringsordninger som har til hensikt å sikre eller begrense valuta og/eller kreditteksponering.

En grunn til at denne type ordninger ikke er inkludert i avtalene, er blant annet at dagens budsjettsystem er lagt opp slik at eventuelle kursavvik mellom inngått kontraktsbeløp og endelig utbetaling normalt må bæres av virksomheten selv. Eventuelt kan det det tas opp forslag om en tilleggsbevilgning.

Avtaler om terminforretning for utgifter eller inntekter i valuta

Terminforretninger er ikke er inkludert i avtalene, og statlige virksomheter har ikke anledning til å benytte seg av dette bankproduktet.

En terminforretning er en bindende avtale mellom banken og kunden om kjøp eller salg av et valutabeløp på et fremtidig tidspunkt. Dette er aktuelt for de som ønsker å kurssikre sine fremtidige inntekter og utgifter i valuta.

Det er DFØ som eventuelt inngår avtale om nye bankprodukt på vegne av statsforvaltningen.

Oppdatert: 29. april 2019

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord